مشهدی خوب، قانونمندترین راننده

 

اگر کسی به رانندگی مانگاه کند به حال فرهنگ رانندگی ما افسوس خواهد خورد. اگر فرهنگ رانندگی ما را نشانگر فرهنگ زندگی ما بداند به حال زندگی ما دوصد چندان افسوس خواهد خورد. اگر بی قانونی های ما را در حال رانندگی به کل رفتار و فرهنگ ما تعمیم دهد، دست افسوس به سرخواهد کوفت. ما خود نیز اگر اندکی فقط اندکی در حوزه رانندگی خودمان تامل کنیم از خجالت سر بلند نخواهیم کرد که براثر رانندگی عجیب و غریب ما، نام ایران -که عزیزترین است- باید در جایگاه نخست قربانیان تصادفات قرار گیرد. از شرمندگی پلک ها را مثل کرکره مغازه ای که کالایی برای عرضه ندارد پایین خواهیم کشید تا خجالت نکشیم از وضع رانندگی که در مشهد هست، در جاده ها هست و نام یک «جاده» استان را با پسوند «مرگ» می شناسند، حال آن که اگر درست رانندگی کنیم این «جاده» هم از این نام «عذاب» نخواهد کشید و بسیاری از خانواده ها به آتش داغ در باغ زندگی خویش گرفتار نخواهند شد و نان آور و پدر خانواده ای به سفر بی بازگشت نخواهد رفت تا صدها ناهنجاری خانواده اش را تهدید کند.... بگذریم، اگر نگاه مذهبی هم به رانندگی داشته باشیم باید بدانیم، امام خمینی(ره) به عنوان حاکم اسلامی و مرجع تراز اول جهان اسلام، تخلف از مقررات پلیس را حرام می دانستند. رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت ا.. خامنه ای نیز همواره بر رعایت قانون تاکید دارند و امروزه نیز مراجع بزرگوار ما را از نادیده گرفتن مقررات راهنمایی نهی می کنند. از جمله آیت ا...العظمی مکارم شیرازی، اخیرا بنا به خبر «خبرگزاری رسا»، فرمودند: «رانندگی بدون گواهینامه رانندگی جایز نیست» و این یعنی هم جوانانی که بدون گواهینامه سوار بر خودرو راهی خیابان و بیابان می شوند باید تجدید نظر کنند و هم والدین مراقب باشند فرزندانشان به کاری دست نزنند که شرعا «جایز نیست». این مرجع تقلید در ادامه «رانندگی خطرناک» را مانند «انجام عمل انتحاری» می دانند و روشن است که نگاه دین و انسان متدین و جامعه دینی به این عمل چیست. پس بیایید در شیوه رانندگی مان، در فرهنگ ترافیک مان دین مدارانه و انسان مدارانه و حق مدارانه عمل کنیم تا نه به گناهان پرشمار گرفتار شویم و نه حق دیگران بر «ذمه» ما باشد بلکه با درست رانندگی کردن، درست زندگی کردن، فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی خود را نشان دهیم؛ هم خود خوب و امن زندگی کنیم و هم نگاه مردمان کاوشگر جهان را به این رفتار خوب جلب کنیم مخصوصا رعایت مقررات و رانندگی درست برای مایی که مفتخر به زندگی در شهر امام رضا علیه السلام هستیم. از همه لازم تر است پس باید مشهدی خوب، خراسانی خوب، ایرانی خوب، بهترین و قانونمدارترین راننده نیز باشد.

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1389/12/15 شماره انتشار 17788 /صفحه۶/جامعه

 

/ 0 نظر / 97 بازدید