یادت جان را بهشت می کند محمدعلی!

 جهان با تو

به اطمینان می رسد

محمدعلی توسلی

که تو خود «نفس مطمئنه ای»

و شهادت

-این بشکوه سرخ-

تو را با انتخاب عشق

به مقام «راضیة مرضیه» رسانده است

... و اینک ماییم

و نام تو

و یاد تو

که بهار عطرآگین بهشت است

در زلال / فادخلی فی عبادی

وادخلی جنتی...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1392/09/28 شماره انتشار 18580 /صفحه7/پلاک عزت

/ 0 نظر / 91 بازدید