حجاب سیاسی نیست

 
حجاب یک کنش سیاسی نیست، تا بی حجابی و بدحجابی، واکنشی باشد در برابر کنشگرانی که حجاب را، قانون کرده اند. یک پدیده صرفاً اجتماعی هم نیست که با کشف آن فقط یک ناهنجاری اجتماعی اتفاق افتاده باشد از سوی گروهی علیه گروهی دیگر که قاعده جامعه را می نویسند. حجاب یک حکم مردانه هم نیست تا زنان در پی سالاری خویش و اثبات حرف خود در برابر مردان،آن را بردارد و یا خطوط مرزی آن را به آن چه گمان می کند نفع اوست تغییر دهد. قابل داد و ستد هم نیست که بسته به بهای پرداختی تغییر کند، چانه زنی هم نمی تواند سرمویی، پوشش موها را جابه جا کند. حجاب یک امر دینی است، مثل نماز، مثل روزه و مثل دیگر اموری که واجب اند و نمی توان آن را منکر شد، یا اجرای آن را با اما و اگر مواجه کرد که اما و اگرکنندگان در مباحثی که ضروری دین شمرده می شود، اگر عالماً و عامداً بدان «ورود» کنند از دین «خروج» خواهند داشت، هر چند «بر» دین خروج نکرده باشند!

و حکم این هم در فقه و حقوق اسلامی روشن است. البته در این نوشتار در پی فهرست کردن مواد حقوقی و احکام فقهی ماجرا نیستیم بلکه فقط می خواهیم توجه دهیم به این مسئله که حجاب یک امر دینی است و لزوماً بی حجابی مسئله ای غیردینی خواهد بود هر چند مرتکب آن قصد ضدیت با دین را نداشته باشد پس باید توجه داشت که تقابل های اجتماعی و لجاجت های کودکانه سیاسی هرگز نباید فردی را به سوی اقدامات دین گریزانه بکشاند. هر چند اگر نگاهی صرفاً اجتماعی هم به مقوله داشته باشیم، باز می طلبد به عنوان شهروندان متمدن جامعه قانون و نظم اجتماعی و محیط زیست جمعی را محترم بشماریم و حداقل نگاهی همسان با مقررات راهنمایی و رانندگی بدان داشته باشیم، که نادیده گرفتن آن، هم مجازات ها و جریمه های قانونی دارد و هم در برخی موارد به حادثه منجر می شود که فرد جان خود را می بازد. پس عقلانی نیست، حتی از نوع ابزاری آن هم حکم می کند، قوانین راهنمایی و رانندگی به رعایت محترم شمرده شود و هیچ خردمندی، علایم راهنمایی و فرمان های پلیس را محدودیت نمی خواند بلکه آن را حد و مرز سلامت ماندن می داند و حتی تلخی جریمه نیز در کام او شیرین می شود. پس اگر کسی نگاه دینی به حجاب نداشته باشد و صرفاً آن را مسئله ای اجتماعی بداند، باز لازم است تمام و کمال آن را رعایت کنند چون حجاب وقتی به کوچه و خیابان کشیده می شود دیگر یک مسئله شخصی و خصوصی نیست، تنها در حریم خصوصی می توان آن را امری شخصی دانست اما وقتی به جامعه کشیده می شود، قطعاً موضوعی اجتماعی است که باید به رعایت همه جانبه، حرمت گذاشته شود، حال آن که حجاب یک امر دینی است و جامعه ما هم جامعه متدینان است و هم جامعه دینی و هم متدینان خواهان حجاب و هزار البته عفاف هستند و هم اقتضای جامعه دینی این است. پس درباره حجاب و عفاف بیشتر بیندیشیم و عاقلانه تر عمل کنیم...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1391/04/21 شماره انتشار 18164 /صفحه۷/جامعه

/ 0 نظر / 102 بازدید