نوروز بجنورد

نوروز بود بجنورد

نگاه ها نو

لبخندها نو

مهربانی ها نو

دست ها نو

و جان ها نوتر

نوروز بود بجنورد

و بچه ها

و جوان ها

و پیران هم حتی

«جامه» نو به «جان» کرده بودند

در «جنان» زمین و زمان 

در استقبال از حضرت جانان

نوروز بود بجنورد

و بچه ها بزرگ شده بودند

به لبخندی که بر لب داشتند

و عشقی که دلشان را دریا کرده بود

بزرگ شدند و بزرگ تر

به هر بار که نام آقا را به زبان می آوردند

بزرگ شدند

که در مکتب ما کودک کسی است که یاعلی نگفته باشد

و این ها اما به یاعلی برخاستند

نوروز بود بجنورد

و جانبازان

نشسته بر ویلچر

و ایستاده بر اطاعت

و مفتخر به عشق ولایت

می آمدند

تا شهادت دوباره خویش را

در حضور شاهدانه ولایت

جشن بگیرند

نوروز بود بجنورد

دختران

با روسری هایی از جنس چفیه

صداقت بی بی را مشق کردند

و جوانان

- به افتخار -

ستون پرچمی شدند

که با نسیم ولایت به اهتزاز بود

نوروز بود بجنورد

و بزرگان قبایل

به کار عید دیدنی بودند

در خیابانی

که حضور عشق را جشن گرفته بودند

نوروز بود بجنورد

و تو می  توانستی

قیامت را

- هم حتی -

تجربه کنی

قیامتی از قیام قامت های رشید

که تا آسمان قد می کشید

نوروز بود بجنورد ...

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1391/07/20 شماره انتشار 18240 /صفحه6/گزارش تصویری

/ 0 نظر / 87 بازدید