هشدار امام سجاد(ع)درباره همنشین

 

 بگو با که «همنشین» هستی تا بگویم چگونه «برخواهی خاست» و به کدامین راه «خواهی رفت». بله همنشین ها هستند که در ساخت شخصیت افراد نقش بسیار پررنگی دارند و در مطالعات اجتماعی هم شاهدیم که تأثیر گروه دوستان و همنشینان بر افراد بسیار گسترده است. یک ضرب المثل هم می گوید؛ می خواهی طرف را بشناسی از دوستانش بشناس. بله فرد را از دوستانش می شود شناخت. لذاست که در آموزه های دینی همواره تأکید شده است در انتخاب همنشین هوشیار باشید و یادتان بماند که «همنشین تو از تو به باشد / تا تو را عقل و دین بیفزاید». این اگر چه یک ضرب المثل است در خراسان جنوبی و بسیار شنیده ایم از بزرگ ترها، اما ریشه در آموزه های دینی دارد و این کلام نورانی حضرت سجاد علیه السلام است که؛ «همنشینی با صالحان، انسان را به سوی صلاح و خیر می کشاند و معاشرت و هم صحبتی با علما، سبب افزایش شعور و بینش می شود»، پس کسی که می خواهد به سوی صلاح و اصلاح برود، می خواهد، خیر را در پهنه زندگی تجربه کند، می خواهد، شعور و دانش و بینش برایش روز افزون باشد، باید راه خود را به سوی همنشینی با صالحان و عالمان انتخاب کند و الا نشستن با ناصالحان، جاهلان و نابکاران، برخاستنی در تراز جهنم در پی خواهد داشت و چه بسیارند، صاحبان زندگی های آتش گرفته و جهنمی که بپرسی یا نپرسی به ناله زبان می گشایند که امان از «رفیق بد» امان از «همنشین ناباب» امان از... بله نفس ناپاکان، آلوده است و آلودگی آفرین. پس هشدار به تقوای پرهیز و هشدار ما را که از نزدیک شدن به فرد «سرماخورده» و گرفتار «آنفلوآنزا» پرهیز می کنیم، نسبت به نزدیکی با گرفتاران بیماری های اخلاقی، باید پرهیز افزون تر کنیم و الا، جهنم دامنه خود را تا زندگی همین دنیایی ما هم خواهد گسترد. چنان که غافلان فراوان در لهیب این آتش سوخته اند که اگر نسوخته بودند، این بوی آزار دهنده از زندگی ها، به مشام نمی رسید. پس باید که نگاه به تأمل بگشاییم و بخوانیم در کلام انسان ساز امام زین العابدین علیه السلام که: «بر حذر باش از دوستی و همراهی با فاسق...» بله برحذر باشیم، چون همراهی با فاسق، به جهنم ختم می شود، حال آن که ما باید به سوی بهشت برویم...

خراسان جنوبی - مورخ چهارشنبه 1393/08/28 شماره انتشار 18837/صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 107 بازدید