فردگرايي هيچکس را به نتيجه نمي‌رساند

 
اين روزها، سخن اول «سياست حول محور انتخابات» رياست‌جمهوري است و هر گروه، حزب و جناحي در تلاش براي فتح اين نقطه قدرت‌خيز، مي‌کوشد، فرد مورد نظر خويش را به ذهن جامعه بقبولاند در اين ميان سخن از مشارکت حداکثري، منافع کلان ملي و... نيز بر زبان مي‌رود. اما کمتر ديده شده است و يا اصلا شاهد نبوده‌ايم که کساني بيايند و به «روحيه» به شدت «فردگرايي» مادر جامعه که اين روزها به شدت هم گسترش و عمق يافته است توجه کنند. روحيه‌اي که حالا ما را از تشکيل يک «تعاوني کوچک» هم باز مي‌دارد چه رسد به يک «همگرايي» و «همپوشاني» سازمانمند که «فردگرايي‌» در آن کمتر به چشم آيد،
واقعيت اين است که «احد، احد،آل آحاد» و «فرد،فرد، افراد» اول مي‌خواهند منافع فردي خود را در نظر داشته باشند و سرنوشت جيب آنها، حتي براي يک روز، از سرنوشت صندوق ذخيره ارزي و خزانه کشور که بايد پشتوانه فردا و فرداهاي کشور و فرد، فرد جامعه باشد، مهمتر مي‌نمايد، براي اين روحيه هم به شدت توجيه‌گري مي‌شود. تلخ است، اما واقعيت دارد که رويکرد به آن ضرب‌المثل قديمي «ديگي که براي من نمي‌جوشد بگذار در آن... بجوشد» دوباره درحال بازگشت است. حتي شديدتر از پيش، «ديگي که براي من نمي‌جوشد، بايد يک لگد بدان زد که اصلا نجوشد»، حالا چه شد که به اينجا رسيديم، قصه تلخي است که داني و دانم و داند اما ما پيشترها، نشان داده‌ايم که مي‌توانيم، همراه، همراي و همتلاش باشيم. انقلاب جز با اين منش و روش پيروز نشد. پايداري و سرفرازي دفاع مقدس جز با اين انديشه حاصل نگشت. همه با هم، اما امروز؟،
به نظر دوباره خواني عللي که ما را به اينجا رساند و راههايي که مي‌توان براي برون رفت از اين وضع يافت، مي‌تواند ما را نجات دهد.
حقيقت اين است که ما امروز، حتي بيشتر از ديروز به «همگرايي» نياز داريم. «واگرايي» دشمن شماره يک کشور و ملت و حتي فردي است که مي‌خواهد قله‌هاي افتخار را فتح کند. براي بازتوليد «همگرايي» هم، همه بايد تلاش کنيم و اول بايد بدانيم که «دست تنها» بي‌صداست حتي اگر شمار آن به ميلياردها هم برسد. براي توليد صدا بايد دست‌ها روي هم قرار گيرد هرچه اين دست‌هاي روي هم بيشتر باشد، صدايش گستره وسيعتري از جهان را خبر مي‌کند. امروز بايد جامعه را «متقاعد» و حتي «اقناع» کرد که در «فردگرايي» «هيچ» کس به نتيجه نمي‌رسد. حتي اگر قرار است‌«فرد،فرد» ما به نتيجه برسيم، باز بايد «باهم» باشيم و همه به منافع کلان و ملي تعريف شده بينديشيم که صد البته منافع فردي ما را هم تامين خواهد کرد.
- احزاب، جريانها و گروهها درحال بدست دادن يک ساخت تازه‌اند و براي برنده شدن تلاش مي‌کنند اما اگر روحيه جمعي دوباره مردم را همراه نکند هيچ کس پيروز نخواهد شد، حتي کسي که به صندلي رياست‌جمهوري تکيه مي‌زند،

/ 0 نظر / 96 بازدید