معلم خوب من!

سلام! یادداشت [پیرمردخیابان خواب و یک سئوال ازجناحها] بااستقبال خوبی مواجه شد که نشانگر حساسیت مردم نسبت به موضوعات اجتماعیاست که صادقانه بیان شود.............دیروز برای من روز خوبی بود چون پس از 24 سال صدای معلم دوران ابتدایی خود آقای علی ابریشمی را از راه تلفن شنیدم .صدایی که 25 سال است در گوشم نوای انسانیت را زمزمه می کند.منالان به دنبال خبری از معلم کلاس اولم آقای ملک محمد آرون هستم که آن زمان اهل ایرانشهر بود اما در روستای ما[نوغاب افضل اباد از توابع شهرستان بیرجند] مشغول تدریس بود. خدا کند اورا ببینم. قدردانی از معلم کوچک ترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.

/ 0 نظر / 104 بازدید