پزشكان خراسان جنوبي كجايند


خبر»اعزام ماهانه 50 جانباز از خراسان جنوبي براي درمان به ديگر استان ها« را كه مي خوانم، نمي توانم به سادگي از كنار آن بگذرم. حتي نمي توانم مثل ساير خبرها، به آن نگاه كنم. آخر، جانباز... خراسان جنوبي... و كمبود پزشك و امكانات پزشكي جور درنمي آيد. لااقل من فكر مي كنم نبايد اين گونه باشد، اوضاع آن هم به هزار دليل از جمله اين كه جانبازان، اين سندهاي سرفرازي ايران در هر جا كه هستند بايد از بهترين امكانات درماني برخوردار باشند. وقتي مقام معظم رهبري مي فرمايند، هر كس وقتي بيمار مي شود فقط بايد از بيماري رنج بكشد نه اين كه درد كمبودها و... هم او را رنج دهد، به طريق اولي، جانباز نبايد از درد كمبود پزشك و امكانات درماني در رنج باشد. اويي كه باز به فرموده حضرت آيت ا...خامنه اي هر روز شهيد مي شود، همين براي او كافي است و براي كاهش دردهايش بايد از همه امكانات برخوردار باشد.
دليل ديگر هم اين كه خراسان جنوبي كم پزشك ندارد. گاهي مي بينم كه در يك خانواده پنج نفر با تخصص هاي متفاوت پزشكي وجود دارند واگر آمار بگيرند، سهم خراسان جنوبي و به خصوص شهرستان بيرجند در داشتن پزشك از همه جا بالاتر است و به هر شهري هم كه مراجعه كني، كم پزشك بيرجندي نمي بيني، حالا چرا كوزه گر بايد از كوزه شكسته آب بخورد و فوق تخصص ريه نداشته باشد تا فرزندان جانبازش آواره استانهاي ديگر نباشند، مسئله اي است كه بايد به آن پرداخت. شايد اگر پزشك نداشتيم اين قدر تحمل موضوع سخت نبود، اما اين كه پزشكان بيرجندي درهمه جاي كشور و حتي كشورهاي خارجي هستند اما در استان خودشان نه ،اين درد را مضاعف مي كند.

خوب است، مسئولان محترم استان با تهيه امكانات و تسهيلات، زمينه ماندگار شدن متخصصان رشته هاي مختلف پزشكي را فراهم فراهم آورند و پزشكان گرانقدر هم با كاستن اندكي از توقعات از شيريني خدمت به هم استاني خود برخوردار شوند. از ياد نبريم ما، لااقل بخشي از موقعيت خود را مديون محيط علم پرور خراسان جنوبي هستيم. پس اداي دين كنيم به اين استان و مردمانش!

/ 0 نظر / 90 بازدید