دزدان خیابانی و رزمنده زمان جنگ

 

می گویند از همان دستی که بدهی با همان دست می گیری. این یک ضرب المثل است به این معنی که پاسخ خوبی، خوبی است هر چند در حق دیگران روا کرده باشی، بالاخره دیگری هم در حق تو نیکی روا خواهد داشت. این سخن درستی است هر چند برای «شهروند مسئول» ما این بار چنین نشد. زیرا، او که یکی دو هفته پیش خود به یاری پلیس، سرقتی را ناکام گذاشته بود در خیابان کلاهدوز مشهد چند روز بعد، ساعت ۱۰ صبح در مغازه محل کارش مورد زورگیری دزدان خیابانی قرار می گیرد و درگیر هم می شود و سرانجام از دو گوشی تلفن همراهی که از او زده بودند، یکی را پس می گیرد و... از آن روز هم درگیر این مسئله است و به هر کجا که باید رفته است اما انگار چندان که باید یاوری نیافته است تا با همراهی او حق خود را از دزدان خیابانی باز پس گیرد. این رزمنده دوران دفاع مقدس، بر خویش می لرزد از روزگاری که دزدان خیابانی بر سر او و مردم می آورند و می گوید پنجه پلیس باید قاطع و برنده، گلوی این دزدان امنیت را بفشارد.

این مسئله برایش بغضی گلوگیر شده است تا حدی که صاحب این قلم را زیر فریاد می گیرد که سکوت برای چه؟ او می خواهد قلم برداریم و قلندری کنیم و یقه بگیریم از کسانی که باید، این را از زبان شهروندان زیاد دیگری هم شنیده ام که می خواهند از مسئولان بخواهیم در شرایطی که جامعه به آرامش بیشتری احتیاج دارد، نگذارند، دزدان آرامش و مال مردم، امنیت جامعه را بازیچه انگارند و آنقدر پر رو شوند که به مال باخته زنگ بزنند و قرار بگذارند! او می گفت ما در دفاع مقدس جانمان را کف دست گرفتیم تا امنیت کشور حفظ بشود و امروز نمی توانیم بپذیریم در کشور خود، شهر خود و محل کار و خانه خود هم امنیت نداشته باشیم، آن هم از دست کسانی که از عراق و اسرائیل نیامده اند بلکه به اصطلاح هموطن هستند. او همه ناراحتی اش از ساده انگاشتن موضوع توسط برخی مسئولان بود و از خانواده ها که انگار یادشان رفته است باید نقش تربیتی خود را ایفا کنند و... او دلش درد داشت. اویی که سابقه ۴۴ ماهه در جبهه دارد و در سال های اخیر به عنوان شهروندی مسئول همواره برای ارتقای امنیت عمومی در کنار نهادهای مسئول ایفای نقش کرده است در این راستا بارها از شرارت پیشگان زخم خورده است ولی هرگز این قدر نمی سوخت که از پررویی دزدان خیابانی آتش گرفته بود. او می گفت چرا دست غیرت مسئولان و قدرت قانون یقه اینان را نمی گیرد...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1389/08/23 شماره انتشار 17699 /صفحه ۶/جامعه

/ 0 نظر / 96 بازدید