حماسه حضور مردم در نوروز انقلاب

ما پیروزیم این را همه دشمنان بدانند. در جنگ احد جدید، ما «تنگه احد» را رها نکردیم تا کافرکیشان، سپاه حق را محاصره کنند. ایستادیم، هوشیارتر از همیشه و خیابان ها را که تنگه احد جهاد امروز بود، محکم پر کردیم تا هیچ «حرام اندیشی» نتواند فضایی برای عبور بیابد.دیروز، استان امام رضا(ع) یکپارچه شور بود و شور و شعور، شعوری که غرور ایرانی بودن را در جان آدمی جاری می کرد و شکوه مسلمانی را فرا دید می گذاشت. دیروز در مشهدالرضا و همه شهرها و بخش های خراسان رضوی، مردم، زن ومرد، پیروجوان، خرد و کلان آمده بودند تا بگویند همچنان بر عهد نخستین خویش با امام انقلاب ایستاده اند و رهبر خویش را چونان نگینی نورانی در میان خواهند داشت. دیروز، هر که را چشم بود برای دیدن به احترام این مردم برمی خاست. هر کس را لبی بود برای خواندن، نذر قامت های استوار مردم صلوات می فرستاد، دیروز خراسان رضوی، رابطه عقیدتی خویش را با شمس الشموس در خیابان ها نشان داد...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1389/11/23 شماره انتشار 17770/صفحه۴/مصور

/ 0 نظر / 101 بازدید