احسن الحال و تلاش مضاعف

سیاه و سفید(١۶١)

سال نو مبارک، عید مبارک را سال قبل پیشاپیش گفتیم و دعا کردیم همه روزها عید باشد و پی رسیدن به احسن الحال دست ها را به آسمان فرستادیم و بهترین حال و احوال را از خداوند جمیل و محب جمال به دعا خواستیم. اما دعا اگر با برخاستن همراه نباشد، هرگز چاره کار نیست چون اعتقادی به آن وجود ندارد چه وقتی اعتقادی به دعا باشد لوازم آن هم باید فراهم شود و به اصطلاح، تنها کسانی در نماز باران و دعا صادق اند و باورمند که با خود چتر به همراه داشته باشند والا وقتی چتر همراهمان نیست معنا چنان خواهد بود که ما را باوری کمال یافته نیست. اما اگر به حقیقت در پی تحقق دعای سال تحویل ایم باید برنامه سال نو را برای رسیدن به بهترین احوال بنویسیم. همت مضاعف و تلاش مضاعف و برنامه ریزی مضاعف هم باید در راستای تحقق «احسن الحال» باشد. «احسن الحال» هم زمانی شکل خواهد گرفت که ما پندار احسن، گفتار احسن و کردار احسن را به عمل درآوریم، والا اگر عمل پشتوانه دعا نباشد، در همان مرحله آرزو خواهیم ماند چه زیبایی را، خوبی را، بهترین ها را همه می خواهند روزگار شادابی و آرامش آرزوی همه است اما زمانی می توان آرزوها را به واقعیت گره زد که از کوچه های واقعی کار و تلاش گذشت. پس هر که هستیم و در هر کجای این سرزمین دیرپا، برنامه امسال خود را جوری تنظیم کنیم که در پایان سال چند گام به «احسن الحال» نزدیک باشیم.

باز به تاکید می گویم رسیدن به این هدف فقط با آرزو میسر نیست چه اگر قرار بود آرزوها، بی تلاش و کار به سرانجام برسد، در دنیا هیچ مشکلی وجود نداشت، روزگار همه بهترین بود. فقر، فرصت نمی یافت از کوچه ای بگذرد و خاطری را بیازارد. بیماری نمی توانست چنان بر سلامت مردم پنجه کشد که بیمارستان ها هر روز انباشته تر از پیش باشد و مطب پزشکان هر روز شلوغ تر شود. همه دانش آموزان با نمره ۲۰ قبول می شدند و همه بهترین قد و قامت، زیباترین قیافه و... را داشتند همه در کاخ زندگی می کردند، بهترین خودرو را در اختیار داشتند و همه جهان را چند بار گشته بودند و... بله این ها  آرزوی اغلب مردم است اما چقدر به این ها دست یافته ایم؟  من می گویم به همان اندازه که توانسته ایم تلاش کنیم یعنی درست به قدر همت خویش. چه خداوند نیز بر این سنت خویش غیرت می ورزد که سرنوشت هیچ قومی را بدون تلاش و تکاپوی خودشان تغییر نخواهد داد و سرنوشت آحاد جامعه هم درست همانی خواهد بود که خودشان نوشته و به عمل درآورده اند. پس کار کنیم و تلاش، تا سبزه هایی که گره زده ایم. -دیروز- به مهر با محبت همه کشورمان را لباس موفقیت درپوشاند، تلاش ها را مضاعف کنیم تا موفقیت ها مضاعف شود و همه آحاد جامعه نیز طعم توفیق را بچشند...

خراسان - مورخ شنبه 1389/01/14 شماره انتشار 17514/صفحه٩/اجتماعی
/ 0 نظر / 101 بازدید