قصه دخترک 7 ساله - پولداران بخوانند

اسلام، اسلام، اسلام، اصلا اسلام بعضي‌ها بزرگترين ثلمه است براي اسلام. وقتي شيعه علي از فقر به هزار درد بي‌درمان شخصي و اجتماعي مي‌افتد، بعضي‌ها در خانه‌هاي کاخ‌مانندشان براي علي(ع) عزاداري مي‌کنند، روي مبل‌هاي آنچناني مي‌نشينند و بر سر مي‌زنند. لباس سياه مي‌پوشند، سفره‌هاي آنچناني مي‌اندازند اما به گرسنگي مردم توجه نمي‌کنند. يک معلم به همکار ما از قصه تلخ زندگي دخترکي 7 ساله مي‌گويد که به بهاي 200 هزار تومان از سوي پدر و مادر معتادش به يک افغاني فروخته شده است. آن وقت بعضي‌ها 500 هزار تومان به يک مداح مي‌دهند تا يک شب برايشان روضه علي بخواند،
چند وقت پيش هم در خبرها خواندم، مادري دست دخترک 9 ساله‌اش را گرفته و به خيابان آورده و برايش قيمت 10 هزار تومان تعيين کرده بود،‌همه زندگي دخترک به اندازه يک وعده غذاي معمولي يک نفر درخانه از مابهتران،‌حالم به هم مي‌خورد از مسلماني بعضي‌ها، از سکوت بعضي‌ها، از مداحي بعضي‌ها از گريه‌هاي بعضي‌ها.
امام علي، بدرآوردن خلخال از پاي زن ذمه‌نشين حکومتش را شايسته مرگ براي مرد مي‌داند و حالا خيلي‌ها که ليتر، ليتر براي امام علي اشک مي‌ريزند، بي‌توجه از کنار جنايت‌هايي مي‌گذرند که تقاصش هزار بار مرگ است،‌هزارهزار بار مرگ،‌پريروز يکي از نسل بازماندگان دفاع مقدس با صاحب اين قلم درددل مي‌کرد که موقع افطار، زن و دختري را که منتظر اتوبوس هستند براي رفتن به خانه و يک ربع به افطار مي‌شود و اتوبوس نمي‌آيد، سه جوان با صحنه‌سازي آنها را سوار يک دستگاه پرايد مي‌کنند و به سنگ بري ... مي‌برند و... نمي‌خواهم کسي را متهم کنم، همه ما متهم هستيم،‌ا ما مي‌گويم بايد کاري کرد.
امشب شب شهادت امام علي(ع) است، لابد خيلي از پولدارهاي جامعه هم مجلس خواهند گرفت، خرج‌هاي آنچناني خواهند کرد، اما آيا به فکرشان هم خواهد رسيد که در حاشيه شهر، در روستاهاي نزديک شهر و حتي در خود شهر هم کساني هستند که از «فقر» به «فحشا» افتاده‌اند حرف «فقر و فحشا»ي ده‌نمکي نيست. قصه از آن هم دردناکتر است مخصوصا در ماه رمضان،
امشب شب شهادت امام علي(ع) است و من از خدا مي‌خواهم به حرمت قامت در خون تپيده مولاي مردان عالم، به پولداران ما يادآوري کند که در مال آنها «حقي براي سائل و محروم است» که اگر ادا نکنند روزه و روضه هزار ساله هم چاره کارشان نخواهد کرد. نمي‌خواهم به آن ضرب‌المثل مسيحي استناد کنم که مي‌گويد «اگر بگويي اشتري از سوراخ سوزني گذشت باور مي‌کنم اما اگر بگويي سرمايه‌داري انفاق کرد، نه» مي‌خواهم از برخورداران اين مرز وبوم تقاضا کنم به جاي برپا کردن عزاداري و انداختن سفره‌هاي افطار بيايند و با دستگيري از محرومان جامعه، جلوي گناه را بگيرند، اين هم به صواب نزديکتر است هم به ثواب،
شب شهادت مولاست و دوست‌تر داشتم، شطح‌واره اي مي‌سرودم و به مدد واژه‌ها روضه‌اي مي‌خواندم، اما بي‌قراري واژه‌هاي به خشم آمده از شنيدن اين قصه‌هاي تلخ مرا به سوي فريادگري خواند وحتم دارم مولا علي و خدايش اين را از من خواهند پذيرفت.

/ 0 نظر / 92 بازدید