نفرت از مواد مخدر

«سياه» است روزگار اعتياد، حتي وقتي اعتياد به گرد«سفيد» باشد. اين روسياه ترين سفيدي است كه بشر به ياد دارد. روسياهي كه جز به يك دريا آب غيرت، شسته نمي شود و دريغا كه گاه يك جرعه از اين آب هم يافت نمي توان كرد.
و دريغا كه معتادان ترياك پرشتاب به سمت استفاده از «گرد سفيد» مي روند و روسياهي مضاعف مي كنند و باز دريغا كه امروز موادمخدر پرخطرتر شيميايي، ذائقه اهل افيون را تغيير داده است. تغييري كه به ثانيه شمار مرگ هم شتابي مضاعف مي بخشد و... وخدا كند مرگ، پايان همه چيز باشد، اما ناهنجاري هاي پيامد، بدسرپرستي  يا بي سرپرستي خانواده آنقدر وحشتناك است كه تصورش هم تن آدمي را مي لرزاند. پس زلزله هايي چون فقر، چون فساد، چون... نگوييم بهتر است. همه مي دانند اماللهاجازه بدهيد تلخ گويي و تلخ نويسي نكنيم، مبادا، كام اهل افيون تلخ شود، بگذاريد يك خبر را با هم بخوانيم
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر استان كرمانشاه گفت: متاسفانه الگوي مصرف موادمخدر استان و كشور در حال حركت به سمت هروئين و مواد مخدر صنعتي است و پيشگيري مناسبي در جلوگيري از اين روند صورت نمي گيرد.
سرهنگ جواد ملكيان در گفتگو با ايسنا تصريح كرد: كشفيات هروئين در نيمه نخست امسال نسبت به سال گذشته هزار درصد افزايش داشته است.
او تصريح كرد: در محموله اي كه با كار اطلاعاتي در استان كشف شد، هزار آمپول موادمخدر صنعتي(تمجيزك) بود كه پس از آزمايش ها مشخص شد محتويات اين آمپول ها ٣٠ درصد غلظت شان بيش از هروئين است...اين سخن يك مقام انتظامي كرمانشاه است اما آن را تنها قصه كرمانشاه ندانيد، بلكه قصه پرغصه همه استان هاست. غصه اي كه مي كشد و قصه مي سازد اما چه بايد كرد فكر مي كنم، اولين گام، طرح مسئله است و صورت بندي آن و گام بعد، اين كه اجازه ندهيم، افرادي براي راحت شدن از پاسخگويي به وجدان خود و ديگران صورت مسئله را پاك كنند. گام نهايي هم يافتن پاسخ براي مسئله و حل آن است. آن هم توسط خودمان، چه فرد تا اراده اش در زلزله اي فرو نريزد، دچار دام اعتياد نمي شود. فراواني عرضه را بگذاريد به حساب فراواني تقاضا والا اگر تقاضا اين گونه نباشد، اگر همه مرزها هم باز باشد و هيچ مبارزه اي هم نباشد، يك گرم موادمخدر هم وارد نخواهد شد. نه اين كه با مبارزه دامنه دار و تقديم هزاران شهيد و اين همه هزينه وضعيت اين باشد كه هست پس بهترين راه مبارزه، كاهش تقاضاست و اين هم از مردم ساخته است، هر چند حاكميت بايد فرهنگ نبود تقاضا را توسعه دهد و در تعميق احساس به عقلانيت رسيده نفرت از موادمخدر با همه توان تلاش كند. و در اين همراهي است كه زودتر به مقصد مي رسيم، مقصدي عاري از موادمخدر، بدون معتاد، چيزي كه اگرچه بسيار آسان و رسيدن به آن دشوار است اما انجام كارهاي دشوار از مردم بزرگ ساخته است و ايرانيان هم مردماني بزرگ و توانا هستند..(ص-۶)

/ 0 نظر / 3 بازدید