ماسوله اعتبار مي خواهد

ماسوله كجاست؟ معماري آن چگونه است؟ جايگاه آن در صنعت گردشگري چيست؟ چقدر مردم ايران آن را مي شناسند؟ چقدر براي جهانيان مشهور است؟ فكر مي كنم اگر ماسوله را در گوگل، جست وجو كنيم، هزاران بار با اين واژه مواجه خواهيم شد كه به نوعي به اين منطقه گردشگري پرداخته است. پس درجه اهميت آن براي همه روشن است اما براي منطقه اي با اين اهميت كه مي تواند به ظرفيت گسترده اي در حوزه گردشگري داخلي و جاذبه اي براي گردشگران خارجي تبديل شود چه كرده ايم؟ چقدر در شناساندن آن موفق بوده ايم و چقدر مردم مي دانند، اين شهر، معماري و تاريخ كهن و منحصر به فردي دارد. چقدر مي دانند كه ماسوله دومين شهر تاريخي دنياست و چقدر مي دانند... اصلا چقدر گفته شده است تا بدانند مردم؟ تازه اين يك بعد ماجراست و بعد ديگر اين است كه چقدر اعتبار مي دهيم تا ماسوله به جايگاه خود در استان، كشور و جهان دست پيدا كند؟ حيف نيست اين ظرفيت و اين جاذبه تأمل برانگيز گردشگري در فقر اعتبار به فقر گردشگر مبتلا شود و اين ظرفيت هم از دست برود؟ يادمان باشد كه اگرچه كشور ما ظرفيت فراوان دارد و جاذبه نيز فراوان تر، اما آن چه كم دارد، تدبير، برنامه و اعتبارات است و مهم هم همين است و الا وجود هزار اثر باستاني و گردشگري و... كه از آن بهره اي برده نشود، بيش از هيچ نيست و هيچ فايده اي ندارد كه ضرر هم دارد. ضرر آن هم غفلت و غرور بي جاست كه آدمي دچارش مي شود و ما در فراواني اين آثار و ظرفيت ها گرفتار مي شويم و مثلا تركيه از يك اثر خويش برابر با هزار اثر ما ارزآوري دارد و گردشگر جذب مي كند و ديگر كشورها نيز هم. حال آن كه ما هم مي توانيم با برنامه ريزي از ظرفيت هاي بالقوه خود به فعليت استفاده كنيم، منتها براي اين هم بايد تدبير به كار بست و هم بايد اعتبار اختصاص داد تا ماجرا چنان نشود كه يحيي يوسف پور به مهر مي گويد: ماسوله براي رسيدن به جايگاه واقعي خود نيازمند تزريق اعتبارات است و با اين اعتبارات نمي توان اين شهرك گردشگري را به جايگاه واقعي خود رساند. درست هم مي گويد، بايد اعتبار گذاشت، همه جوره، تا ماسوله به جايگاه خود برسد و ديگر مناطق نيز هم. آن وقت مي توان نيازهاي كشور به درآمد نفت را چنان كم كرد كه فراز و نشيب قيمت هايش نتواند همه زندگي ما را تحت تاثير قرار دهد. تازه با رونق گردشگري مي توانيم فرهنگ برتر خود را به جهان معرفي كنيم و در حوزه اشتغال هم جبهه اي گسترده بگشاييم تا با كاستن از آمار بيكاران به سلامت اخلاقي ، رواني و امنيتي جامعه كمك كنيم!(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید