تخصص محوری، رفتاری انقلابی است

تخصصی کار کردن، نتیجه ای روشن چون موفقیت دارد اما کارهای باری به هر جهت، به نتیجه نمی رسد حتی اگر با درجه اخلاص بالا هم انجام شود. البته در اخلاص افرادی که باری به هر جهت کار می کنند باید تردید کرد چون اخلاص، خالص سازی کار برای خداست و کاری چنین حتما از مجرای درست و تخصصی به انجام می رسد. زیبا ترین سخن را در این باره شهید چمران گفت در وادی تعهد و تخصص که ؛ اگر کسی کاری قبول می کند که تخصص آن را ندارد، چنین فردی تعهد هم ندارد. خب کسی که تعهد نداشته باشد، اخلاص هم برایش نمی تواند صدق کند. منطق توسعه، اقتضای پیشرفت و مولفه انقلابی گری، کار در حوزه تخصصی است و قبل از آن پرهیز از دخالت در حوزه های دیگر. این خیلی "بد" است که برخی افراد در همه حوزه ها حرف می زنند و در همه کار ها هم دخالت می کنند. خیلی ناپسند است که خود پسنیده گان، خود را مجاز به دخالت می دانند. متاسفانه کم هم نیستند این افراد از وکیل و وزیر و تریبون دار تا افرادی که فقط یک کوشی هوشمند دارند و یک کانال خانوادگی. سر آدم صوت می کشد از این همه خود کارشناس پنداری در فضای مجازی. جالب است ما این خود همه چی پنداری را انقلابیگری هم می پنداریم حال آنکه امام خمینی(ره) بنیان گذار این انقلاب، وزیر و وکیل را هم از دخالت در کار هم باز می داشت و به فراصت نسبت به این "همه گویی" هشدار داد در آن زمان که به نسبت امروز، بسیار کمتر بود این فراوان گویی. ایشان در خرداد سال 67 دست به قلم شدند برای تحریر پیامی که چنین شروع می شد؛" مسئله‌ای را که لازم دیدم تذکر دهم این است که قوام نظام اسلامی ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کُلیّتِ سیاستِ مورد قبولِ اسلام است. همگی باید سعی کنیم هر حرکتی، اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی، که انجام می‌دهیم به آن کلیت صدمه نزند." ایشان مسئولان را به عمل در حوزه کاری خود تکلیف می کنند به این صراحت که؛ " هر مسئولی و هر متعهدِ به نظامی باید سعی کند برای پیشبرد نظام در چهارچوب محدوده وظایفش عمل کند" به این هم بسنده نکرده و فرموده اند" اگر هر وزیری دخالت در کار وزیر دیگر نماید، که حتی دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست؛ چرا که خروج از چهارچوب اختیارات ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه‌ای دیگر است." ایشان در ادامه، وزرا ونمایندگان را نصیحت می کنند که " سیاست های یکدیگر را تضعیف و یا تخریب نکنید." ایشان هر فرد را مسئول مستقیم حوزه ماموریتی خویش می دانند و دیگران را از دخالت به جد پرهیز می دهند اما گویا این نصیحت راهبردی،امروز کمتر شنیده می شود چون صداهای غیر کارشناسی از هر سو چنان بلند است که حرف حق و کارشناسی ناشنیده می ماند. خاص یک حوزه هم نیست متاسفانه که در مباحث تخصصی هسته ای، دیپلماتیک، اقتصادی، علمی، کرونا، و... حتی غربالگری جنین هم این اپیدمی، خود را نشان می دهد. بدبختانه دارند با خط کش انقلابی و غیر انقلابی هم مردم را جدا می کنند. اقلیت پرگوی کم مایه خود را نقلابی و خیل عظیم باورمندان انقلاب را غیر انقلابی می خوانند. غافل اند از این که کارهای غیر علمی و غیر تخصصی مصداق بارز رفتار ضد انقلابی است. اصلا دشمنان برای به نتیجه نرسیدن اهداف انقلاب، راه را بر کار تخصصی می بندند. این هم مسبوق به سابقه است چنانکه در یوگسلاوی سابق، جاسوس سیا شناسایی شد که تا جایگاه معاون اولی رفته بود و تمام ماموریت سیا به او ، برگماری افراد در حوزه های غیر تخصصی بود و او با این کار اهداف سیا را دنبال می کرد. ساکت باشیم تا انقلابیون متخصص و امین در جایگاه بایسته، اقدامات شایسته انجام دهند.


ب / شماره 4389 / چهار شنبه 1 بهمن 1399 / صفحه 3


/ 0 نظر / 40 بازدید