غدیری ها دست گره گشا دارند

 

غدیر، عید «خم» تنها نیست، عید تنها مردمانی که آن روز «خم» نشین شدند هم نیست، غدیر عید مردم است. همه مردمانی که اگر چه پای در زمین دارند اما نگاهشان در آسمان پرواز می کند و سبک زندگی شان نیز به گونه ای است که شبیه کمال یافته آن را در بهشت می توان یافت. غدیر خم، عید همه آنانی است که ایمان به خدا و نبوت را با امامت گره زده اند و آن را نه تنها بر زبان که در عمل هم به انجام می رسانند و به گونه ای زندگی می کنند که آدمی در مطالعه رفتار آنان مشی مولا و احادیث حضرت را به عینه می بیند. نگاه این مردمان،از مهربانی سرشار است و جایی برای بغض و کینه و حسد و دیگر نازیبایی ها در دل و دیده اینان نیست.

گرمای دست هاشان، سردی مشکلات را تحمل پذیر و در دیگر گام با رفع مشکلات بستر را برای رفاه مومنانه مردمان فراهم می کند. باورمندان حقیقی ولایت و جان یافتگان «خم غدیر» فرصت نوش از این خم را برای دیگران فراهم می کنند. نگاهشان حسنه است، گفتارشان نیز، نه زبانشان نیش دارد و نه نگاهشان گزنده است. نه تنها مردمان از دست و زبان و نگاهشان آسوده اند که از دست و دیده و زبان دیگران به آنان پناه می برند.

ترازوی باورمندان علی، به گاه داد و ستد میزان است و حتی کفه سنگین به سمت مشتری است. چون بستانند، سبک گیرند و چون بفروشند ترازویشان سنگین تر است. گران فروشی را کفران باور هوالرزاق می دانند چنان که خشم گرفتن نا به جا را، ناسپاسی حضرت ارحم الراحمین، آنانی که خود را، هویت خود را و ایمان خود را، محمدی و علوی تعریف می کنند،زبان از دروغ، از طعنه، از بدگویی، به طهارت، صداقت و یک دلی و یک کلامی و صراحت رسانده اند.

به گاه سخن، خیرالکلام دارند و به هنگام کار، خیرالعمل. حی علی الصلاة آنان را به اقامه نماز می کشاند و با اقامه نماز به نهی از منکر برای زشتی زدایی از رفتار خود و جامعه خود تلاش می کنند. اهالی غدیر، اهل عمل به احکامند، طریقت را با شریعت تعریف می کنند و می پیمایند، بایدها و نبایدهای شارع را به عمل می آورند و خود توضیح المسائل عمل می شوند. از سرانگشتانشان، عطر گره گشایی کار مردم به مشام جان می رسد و به دل مهربانشان که رجوع کنی، آن را سرشار از محبت حضرت خداوند و بندگانش خواهی یافت. اهل غدیر می کوشند، پا جای پای علی بگذارند جای پای نبی و قبله آنان را به سوی خدا می برد. ما هم بکوشیم، هر روز بیش از دیروز، خود را به غدیریون شبیه تر و نزدیک تر کنیم. ان شاءا...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1391/08/11 شماره انتشار 18258 /صفحه اول و ۶/جامعه

/ 0 نظر / 93 بازدید