تابلوهایی با کلمات محترمانه و عزیز

بذر گل که بکاری ، زمین گلستان می شود، آن وقت هم توی باغبان از زیبایی گل ها و نسیمی که از لابه لای آن عطر را به شامه ها می رساند لذت می بری و هم هرکس گذرش به آن منطقه بیفتد از این زیبایی بهره خواهد برد . این زیبایی هم در جانش خواهد نشست تا هر رفتارش نیز از آن تاثیر پذیرد. اصلا از زیبایی ، زیبایی زاید و زیبایی بیفزاید و این نیز سنت الهی است...اگر می خواهیم همواره با زیبایی ها مواجه شویم، «باید» زیباگفتار و زیبا رفتار باشیم، که لبخند، لبخند می آورد و سلام، به علیک پاسخ می گیرد. این رفتار در حوزه فردی پاسخ خوب می گیرد، در حوزه نهاد - ملت نیز هم.وقتی یک نهاد، سازمان و اداره حکومتی یا خدمات عمومی و یا خصوصی با مردم خوب سخن بگوید، از مردم رفتار خوب هم خواهد دید و من مطمئنم تابلوهایی که با محتوای زیبا و در نهایت احترام در گوشه و کنار شهر نصب شده است، با رفتار احترام آمیز مردم هم مواجه خواهد شد و کم کم فرهنگی شکل خواهد گرفت، که از«نازیبایی ها» روی برخواهد تافت به نفرت و این تنفر را با پرهیز از آن نشان خواهد داد آن وقت ما شهری خواهیم داشت با زیبایی بیشتر، زیبایی که هر روز هم بیشتر می شود....

 
خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1392/11/01 شماره انتشار 18604 /صفحه۳/جامعه
/ 0 نظر / 113 بازدید