... در برابر آینه های صادق

ساعاتی در غرفه خراسان
 
چهره به چهره شدن با مهربانانی که خدمت به آنان فلسفه کار ماست، فرصتی مغتنم است به ویژه که این چهره به چهره شدن، این بار اول لب های آنان را به سخن باز می کند و ما خود را - تمام قد- در برابر آینه های صادقی می بینیم که «عادلانه» سخن می گویند، «منصفانه» نقد می کنند و «جوانمردانه» می بخشند. دوستان و همکاران من در غرفه خراسان در هفته گذشته، بارها قلم خویش را در ترازوی دقیق و عیار «زر» کش یافتند و بر خویش بالیدند که تقدیری پرشکوه آنان را به خدمت فرهنگی به مردمانی چنین فهیم برگزیده است. من خود با مردمان نجیب این دیار فراوان هم کلام شدم، از تقدیرها و تشویق ها تا نقدهایشان را به جان خریدم و دریافتم، باید بیشتر قد فراز کرد، حتی اگر خرمای بر نخیل مانده بر شاخه بلندتری هم نشسته مانده باشد. باید چنان قد کشید که آن را چید و کام مردمان را شیرین کرد. من گلایه تلخ رزمنده ای از حماسه سازان والفجر ۹ را به جان شنیدم که می گفت هم شهدای این عملیات مظلومند و هم رزمندگانش و ... بر خویش لرزیدم از این کلام؛ خدایا! والفجر ۹ جزئی از عاشورای ماست و منطقه عملیاتی آن هم قطعه ای از کربلا. شهدایش و رزمندگانش هم نسب از سپاه سیدالشهدا (ع) می برند، پس ما چگونه از آنان نمی گوییم؟ خدا ما را ببخشد و گفتم اگرچه رویه ما از دفاع و شهید و حماسه گفتن است نه از عملیات گفتن، اما برای مظلومیت زدایی از چهره نورانی حماسه سازان والفجر ۹ خواهیم نوشت به مدد لطف حق و دعای شهیدان. عزیز دیگری هم با خانمش آمده بود و از فقر کتاب در حوزه دفاع مقدس گلایه داشت و می گفت استان های خراسان در دفاع مقدس حضور پرشکوهی داشتند اما متناسب با این حضور، قلم زنان ما کاری که باید نکرده اند برای ثبت آن حماسه و ... سومی هم خانمی بود، در شکوه حجاب برتر و از نقد این قلم درباره نازیباگویی های یک نفر در ستون بدون موضوع درباره موسیقی و ... می گفت و زبان به تقدیر داشت که قلم ها در دفاع از ارزش ها باید مثل شهید راست قامت باشند. آشنایان این قلم نیز بودند که به سلامی، به نکته ای، منت می گذاشتند و می گذشتند و برخی ها هم با حضور خود و خداقوتی، عزتمان می بخشیدند و ... چنین بود که یک هفته، به پلک بر هم زدنی گذشت تا ما برگ های تقویم را به انتظار ورق بزنیم تا سالی بگذرد و نمایشگاهی دیگر و فرصت حضوری دیگر فراهم آید و باز به فیض زیارت شما خوبان برسیم...
 
خراسان رضوی - مورخ شنبه 1392/08/11 شماره انتشار 18541 /صفحه ۳/ویژه نمایشگاه
/ 0 نظر / 91 بازدید