20 راز زندگی بهتر

زندگی کردن و خوب زندگی کردن، مثل بنای رفیع و زیبایی است که از تک آجر ها و برش های متفاوت از اشیاع مختلف، ساخته می شود. نبود هر کدام از آنچه در طراحی ساختمان لحاظ شده، بنا را از کمال می اندازد اما از هم افزایی آن ها بنایی شکل می گیرد که به زیبایی در دل می نشیند. زندگی هم همین طور است، شکل یافته از نکات ریز و لحظه هایی که با درک درست، به قطعه ای در ساختمان زندگی تبدیل می شود. اگر اسم این قطعت را مهارت بگذاریم انسان باید مهارت های زیادی را در خویش پرورش دهد. این مهارت هما، امکان استفاده درست از داشته ها را چنان مهیا می کند که آدمی می تواند – حتی بدون کمبودها نیز- زندگیی داشته باشد که هر روزش بهتر از دیروز است؛ با دوستانی بیشتر، مخالفانی کمتر، لحظاتی شیرین تر، موفقیت هایی افزون تر، فضایی امن تر، محبتی در افزایش تر، و زندگیی زیباتر. برای این هم باید نکاتی ریز و ساده را در نظر داشت و بدان عمل کرد مثلا؛
1- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش. 
2- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.
3- برای فردایت برنامه ریزی کن.
4- از عبارت «متشکرم» زیاد استفاده کن.
5- به دیگران لبخند بزن.
6- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.
7- اجناسی که بچه ها میفروشند را بخر.
8- همیشه در حال آموختن باش.
9- آنچه میدانی به دیگران بیاموز.
10- دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر.
11- راز دار باش.
12- فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن.
13- به دیگران متکی نباش.
14- اشتباه هایت را بپذیر.
15- شجاع باش، حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی.
16- هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.
17- به کسی کنایه نزن.
18- کسی را که امیدوار است، هیچگاه نا امید نکن شاید امید تنها دارایی او باشد.
19- وقتی با بچه ها بازی میکنی سعی کن آنها برنده شوند.
20- وقت شناس باش.
این فهرست، هنوز هم ادامه دارد اما در این مقال، به همین 20 نکته بسنده می کنیم که اگر بدان عما کنیم، قطعا ما را به سمت کسب نمره بیست در زندگی کمک خواهد کرد. لطفا نگویید همه این ها را خودما می دانیم و از قبل هم می دانستیم. زندگی با عمل کردن به دانسته هاست که زیبا می شود. راز عدم موفقیت ها هم همین است که به دانسته های خود عمل نمی کنیم. حرف ما هم اینجا همین است؛ به همین دانسته های خود عمل کنید تا زندگی بهتری داشته باشید!

 ب / شماره 3490 /چهار شنبه  24 آبان 1396/ صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 100 بازدید