آبروی انسانی

سیاه و سفید(١٠٩)

 

هویت هر فرد با کردارش معنا می شود نه با گفتاری که گاه شکل نقاب به خود می گیرد. این هویت هم نه یک باره بلکه به مرور و در گذر فراز و نشیب های زندگی شکل می گیرد. فرد صادق کسی است که نه یک بار بلکه همیشه هم صداقت گفتاری داشته باشد وهم صادقانه رفتار کند، آن گونه که از او جز «صداقت» سرنزند، آن گونه که بر درخت شیرین میوه، میوه تلخ نمی روید. آن گونه که از چشمه آب گوارا، هرگز «زهر» نمی جوشد. چه دروغ و خلف وعده و خیانت و... کشنده تر از زهر، تلخ تر از حنظل و زشت تر از زشت است. پس هویت فرد را باید در لحظه، لحظه زندگی اش جست تا بتوان او را شناخت نه به یک باره. امانت دار هم همیشه باید امانت نگه دارد، مخصوصا نسبت به آبروی انسان ها امین و غیور باشد. نه این که امانت داری را صرفا در دست و کالا خلاصه کند و آبروی مردم برایش مهم نباشد. چه نگه داشتن آبرو، بزرگ ترین امانت داری است که نتیجه آن نیز بهشت لطف خداوند است.

از حضرت رسول مکرم اسلام صلوات ا... علیه نقل شده است که «هرکس آبروی مومنی را حفظ کند، بدون تردید، بهشت بر او واجب شود» پس اگر طالب بهشت دوست و همنشینی با اولیای خداوندیم مراقب زبانمان باشیم زیرا زبان همان طور که می تواند کلید بهشت باشد، کلید جهنم هم می تواند باشد. چقدر زیباست ماجرایی که درباره جناب لقمان نقل می کنند که وقتی کسی از او خواست، بهترین عضو گوسفند را برایش بیاورد، زبان را برایش آورد و روز بعد که خواست بدترین عضو را هم بیاورد، باز «زبان» را آورد، با این تاکید که بدترین اعمال هم از زبان برمی خیزد و بهترین نیز هم و این تمثیل است و چقدر هم دقیق، زبان می تواند به تلاوت آیات الهی معطر شود آن گونه که آیات الهی را به رفتار درآورد و هم می تواند مسیل خواسته های شیطان شود و آتش به پا کند، پس مراقب باشیم، مراقب زبانی که می تواند از اوج تا حضیض را بپیماید و آدمی را نیز با خود ببرد. مراقب زبان خود و آبروی مردم باشیم تا «بهشت بر ما واجب شود» نه آن گونه که گاه در کوچه و خیابان شاهدیم که گاه زبان چیزی می گوید که بوی تعفن آن کلمات آسمان و زمین را پر می کند و آبرو و حرمت شهروندان، به مسلخ کشیده می شود. امام علی علیه السلام هم می فرماید: «آن که غالب بر زبان است، در امان است» هم از زشتی های رفتاری و هم از عذاب الهی. و به راستی آن که بر زبان خود غالب نیست جز مغلوب شدن در برابر شیطان سرانجامی نخواهد داشت.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17454 ، تاریخ انتشار 881014
/ 0 نظر / 3 بازدید