این نارنجک های پرصدا

صدای انفجار نارنجک ها و ترقه ها، از هر سو شنیده می شود، صدا آنقدر بلند است که مردان صاحب جرات را هم به هراس می اندازد چه رسد، زن و بچه مردم، چه رسد به مردمان بیمار و به ویژه زنان باردار، اما نارنجک اندازان و ترقه پرتاب کنندگان که گاه با موتور، جلوی پای رهگذران را هم هدف قرار می دهند بی توجه به این مسائل، به خنده لحظه ای خود فکر می کنند، حال آن که این صدای وحشت آفرین، گاه پیامدهای جبران ناپذیری برای افراد دارد که گناهش بر ذمه نارنجک اندازان است که اگر در این دنیا هم از مجازات بگریزند، فردایی در انتظار همه است، که هیچ یقه ای – اگر گنهکار باشد- نمی تواند خود را از مشت حق خواه، رهایی بخشد. هرچند در همین دنیا و در همین امروز هم قانون به قوت قضا و سرپنجه های انتظامی خود، هنجارشکنان را بر سر جای می نشاند اما،تقویم باور ما را پس از امروز فردایی هست، که اگر از امروز بگذریم قطعا در فردا گرفتار می شویم پس هشدار باید گفت آنانی را که به انفجار ترقه و نارنجک، می خواهند با تخلیه هیجان خود، دل دیگران را از هراس پر کنند و برای شادی لحظه ای خود گاه – خدا نکرده- برای دیگران ناشادمانی می آفرینند، آن هم در آستانه بهار و نوروز که باید همه چیز به زیبایی و آرامش و طراوت نو شود. البته این قلم و هیچ کس از مردم مخالف شادی کردن نیست که نمی شود انسان بود، اما از شادی لذت نبرد، اما آنچه امروز در کوچه و خیابان پرصدا منفجر می شود شادی نیست، بلکه مردم آزاری است و الا شادی یک نفر، انرژی مثبتی است که دیگران را هم بر سر شوق می آورد، کاش بستری فراهم شود تا براساس سنت قدیم، با حفظ حرمت و حقوق دیگران، آتشی بیفروزند و از روی آن بپرند نه این که با انفجار ترقه و نارنجک هم آرامش هموطنان را برهم زنند و هم بازار چین را رونق بخشند. کاش یادشان بیاید و یادمان بماند ما در برابر هم مسئولیم و اگر قرار است بخندیم نه به هم که باید با هم بخندیم این هم وظیفه خانواده ها را سنگین تر می کند تا هم فرزندان خود را به رعایت حقوق شهروندی تعلیم کنند و هم مراقب عملکرد آنان باشند و هم نهادهای مسئول را باید بر سر تصمیم آورد که مراقب آرامش شهر باشند و حتی خود نارنجک اندازان را بر سر این باور آورد که "آنچه برای خود نمی پسندند، برای دیگران هم نپسندند" و به قیمت ناراحتی دیگران برای خود شادی نیافرینند و مهم تر از همه یاد همه باشد، این روزها و شب ها ساحت مادر آب و کرامت و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حرمت مضاعف دارد پس حرمتداری کنیم...

حرف آخر؛ چهارشنبه آخر سال، می تواند با حفظ حرمت ها، انرژی افزا و هیجان آفرین هم باشد، اگر همه به درستی نقش خود را ایفا کنند، خانواده، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد قضا و پلیس کار خود را دقیق انجام دهند، آن وقت ، "چهارشنبه سوزی" نخواهیم داشت که چهارشنبه سوری خواهد بود...

خراسان - مورخ یکشنبه 1393/12/24 شماره انتشار 18932 /صفحه13/حوادث

/ 0 نظر / 90 بازدید