۳ جوان صمیمی و واکس صلواتی

 

 ساده و صمیمی، زلال و عاشق، بی ریا و بی ادعا و... هر چه بگویم در شرح ۳ جوان واکسی، کم گفته ام. ۳ جوان که در روز شهادت امام جواد علیه السلام، چند قدم مانده به حرم مولا امام رضا علیه السلام با واکسی که به کفش مردم می زدند، صلواتی از لب هایشان می گرفتند.ساده و صمیمی، ۳ جوان نشسته بودند به زراعت صلوات در لب ها و جان ها، به کاشت زلالی و صفا، به داشت باور به مردی که در این حوالی به خورشید هم نور می بخشد...ساده و صمیمی، ۳ جوان، نشسته بودند و کفش رهگذران حریم خورشید را به محبت غبار می گرفتند و صلواتی واکس می زدند. بالای سرشان هم بر پارچه ای سفید به خط خوش نوشته بودند، واکس صلواتی.ساده و صمیمی، ۳ جوان کاری می کردند تا خیلی از ماها یادمان بیاید، باید حرمت زائران امام رضا(ع) را نگه داشت. اصلاً حرمت این حریم را باید نگه داشت و هر کس پا به این حرم می گذارد، باید غبار گام هایش را به مژه برگرفت....

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1393/07/05 شماره انتشار 18795/صفحه3/جامعه

/ 0 نظر / 92 بازدید