جای خالی کنتور و حرف های بیهوده

 

اگر کنتور می گذاشتند برای شمارش حرف های بیهوده، معلوم نبود قبضی که برای برخی از ماها می آمد، چقدر سنگین بود، اگر قرار می شد، به ازای این حرف های بیهوده و ناپالوده، هزینه ای هرچند کم هم بپردازیم رقم چنان بالا می رفت که صدا به اعتراض بلند می کردیم؛ چنانکه وقتی قبض آب و برق و گاز و ... اندکی بالاتر از برآورد ماست، به اعتراض صدا بلند می کنیم و به هر جا که فکرمان می رسد، هم می رویم تا صدای این اعتراض را برسانیم و من خود در این سال های کاری در روزنامه، کم ندیده ام افرادی که قبض به دست به اعتراض می آیند و سازمان های مربوطه را به بی توجهی متهم می کنند و قاضی نرفته، خود را محق می دانند و ... بگذریم اگر قرار بود کنتور بگذارند برای حرف هایی که بیهوده و گاه ناپالوده بر زبان می آوریم و آلودگی می پراکنیم، آن وقت قبض ما چنان سنگین می شد، که برخی هامان سنکوپ می کردیم و جان به قابض الارواح می سپردیم، اما چون کنتوری در کار نیست کار را آسان می گیریم و تامل نمی کنیم که چه می گوییم و دامنه حرف هامان تا کجا را می گیرد و مثل آب اسید تا کجاها را می سوزاند و ... اجازه بدهید ماجرایی را تعریف کنم که دیروز در اتوبوس خط ... شاهد بودم، آقای راننده در هر ایستگاه که می ایستاد با صدای بلند به مسافرانی که سوار می کرد می گفت آقا کارت بزن، خانم کارت بزن. خانم کارتت خالیه... چرا کارت نمی زنی! و ... چنان مراقب بود که حتی یک نفر هم کارت نزده یا کرایه نداده سوار اتوبوس نشود تا مبادا ریالی از حق او ضایع شود اما همین آقا سر چهارراه، چنان کلماتی بر زبان می راند خطاب به رانندگان مقابل که بیا و ببین، نه بیا و بشنو، نه اصلاً چشم و گوشت را بگیر تا نه ببینی و نه بشنوی که شنیدن برخی حرف ها، دل را کدر می کند و خراشی بر چهره خوب دیدن و خوب گفتن و خوب شنیدن می اندازد. آقای راننده اگر یک صدم آنچه مراقب کارت زدن دیگران بود، مراقب حرف زدن خود هم بود، هیچ کدام از آن حرف ها را بر زبان نمی آورد و بگذریم گفتن از حرف های نازیبا هم پنجه کشیدن در رخ زیبایی است، حال آن که ما باید برای توسعه زیبایی تلاش کنیم، مخصوصاً که ماه مبارک رمضان است و لب ها باید بیش از همیشه عطر زیبایی داشته باشند و کلام زیبایی نیز هم، بگذریم اگر برای گفتار و کردار ما، کنتور بیرونی نصب نشده است اما ، کنتور درونی به نام وجدان و نفس لوامه وجود دارد تا هشدارمان دهد و رقیب و عتید هم شانه نشین ما هستند تا هرچه می گوییم و می شنویم و کاری که می کنیم را ثبت و ضبط کنند و اینان هرگز اشتباه نمی کنند و ... فردای قیامت در خواهیم یافت چقدر دقیق کار کرده اند...

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1392/04/25 شماره انتشار 18454 /صفحه اول و۶/جامعه

/ 0 نظر / 90 بازدید