«مهدی» منتظر و «حکمت» شهادت

 

شهادت روزی است شهادت مشیت است و هزار البته حکمت نیز هم و اهل حکمت اند که به انتخاب شهادت می رسند و چون در مسیر مشیت الهی گام برمی دارند، حضرت خداوند هم آنان را انتخاب می کند، تا به جاودانگی بر سر سفره ای بنشاند که روزی خور حضور حضرتش باشند و بسیاری از این سفره نشینان، خود پیش از این سفره گسترانی بودند که در مسیر الهی بندگان خداوند را، بندگی می آموختند، دل هاشان را غبار روبی می کردند و آنان را تا رفعت پرواز همراه می شدند و مسیر پرواز به سوی دوست را هم نشانشان می دادند. اینان «حکمت بندگی» را دریافته بودند و این «در» یافته ها را به اهلش هدیه می کردند و از این قبیله بود، شهید والا مقام، مهدی حکمت، که چونان نامش، دل در گرو ظهور حضرت صاحب نامش داشت و چونان نشانش، سرشار از حکمت بود یک شبه، ره صد ساله پیمود، پیر شد، پیرو چراغ راه و روشن ماند به نورانیت شهادت که شهید و شهادت چراغ راه خدایند و از جنس نور حضرت خداوندی که هرگز خاموش نمی شوند و حضرت حق خود بر «متم نوره» غیرت می  ورزد ولو، کافران ناخوش داشته باشند این نور را، شهید نور است. یک نور جاری در رگ زمان و زمین و چون به جاودانگی رسیده است، نورش هم جاودانه است، هیچ سنگی این چراغ را نمی شکند و هیچ توفانی آن را خاموش نمی کند و...شهید مهدی حکمت، چراغ هماره روشن راه حق بود و هست هنوز و تا همیشه نیز خواهد ماند. او در مسیر انتظار و در رکاب ولایت فقیه اهل جهاد بود و اهل جد و جهد نیز هم جوانی دغدغه مند که در اوج نبرد، نه از پشت جبهه غافل می شد و نه برنامه ریزی و کادرسازی برای فردای پس از جنگ را به فردا موکول می کرد وقتی هم به پشت جبهه بر می گشت، دغدغه های برنامه ریزی و کادر سازی نگاهش را از جبهه نمی گرفت. او مراقب همه چیز بود و این همه را نیز برای راه خدا می خواست خیلی ها معتقدند اگر زمان می یافت، در زمین موثرتر می شد. من اما با این نظر خیلی موافق نیستم چون شهادت را مرگ نابهنگام نمی دانم بل بهنگام ترین پرواز می بینم و اراده حضرت حکیم را نیز در انتخاب زمان شهادت انتخاب شدگان باور دارم. مهدی حکمت هم درست و بهنگام رفت.قرار هم نیست که هر زارعی که بذرها می افشاند، خود هم همه آن را برداشت کند مهدی حکمت آمده بود تا راه را آغاز کند و ادامه راه را نشان دهد. چنین هم کرد. بذرهای روشن او امروز به نهال های پرنشاط و حتی درختان تناوری تبدیل شده اند که سایه گستری شان هم آدمی را یاد حضرت نورالانوار می اندازد. مهم نیز این است که «جانمایه» مهدی حکمت، امروز «جان بنیه» خیلی از افراد و افکار و کارهاست، پس هر کس می خواهد به جاودانگی شهید حکمت ایمان بیاورد نگاه فرهنگی و سنت های حسنه او را که امروز پرخروش تر از زمان حیاتش جاری است ببیند تا با من همصدا شود که شهید حکمت زنده است، هر چند تقویم ها شهریور را زمان پروازش نوشته باشند.

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1391/06/19 شماره انتشار 18213 /صفحه۷/فرهنگی

/ 0 نظر / 129 بازدید