گم شدنِ مرتضوی ، بازی با اقتدارِ قانون

برخی خبرها هر حرفش، یک دنیا تعجب دارد اما شما تعجب نفرمایید لطفا! اتفاقی نیفتاده فقط «هنوز مرتضوی را برای اجرای حکم گیر نیاورده اند» !! بله، همان قاضی مرتضویِ معروف که دادستانِ تهران بود و بعدِ ماجرای کهریزک توسط “آن مردِ رفته” به ریاستِ سازمان عریض و طویلِ تأمین اجتماعی رسید امروز، ناپیداست و به زبان عامیانه خودِمان “گُم” شده است! آخر چنانکه جناب محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگویِ دستگاهِ عدلیه در حاشیه دیدار دانشجویی خود در مشهد در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه خراسان که از وی درباره سرنوشت اجرای حکم سعید مرتضوی پرسید، گفت: “حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده اند، حالا نمی دانم چطور هست!” گزارشِ یک خبرگزاری هم جالب است؛ موبایلِ مرتضوی، خاموش است. وکیل وی هم از او خبری ندارد و بحث تا جایی بالا رفته است که آشنا، مشاور رئیس جمهور چنین توئیت می زند که؛”‏مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود.” آشنا به مرتضوی به عنوانِ “جعبه سیاه قضایی” یاد می کند که؛” او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است.

بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.” دیگران هم از جناح های مختلف به ابراز نظر پرداخته اند که در رسانه ها منتشر و حتی بازنشر شده است. من به آن ها کاری ندارم. در باره روندِ قضایی صدور رأی هم کاری ندارم. اهل فن گفته اند و خواهند گفت و مسئولان دستگاه قضا هم آنچه را صلاح می دانستند و می دانند گفتند و خواهند گفت.

حرف من اما به عنوان یک رسانه نگار است که از این منظر به ماجرا نگاه می کنم؛ از منظر رسانه و تأثیرگذاری یک پیام. از این نگاه «هنوز مرتضوی را برای اجرای حکم گیر نیاورده اند» هزار حرف دارد و دو هزار حدیث.

وقتی مرتضوی مشهور که بیشتر مردم می شناسند را گم می کنیم چطور باید مردم به ردزنی مجرمانِ ناشناس، به ما امید ببندند؟! بنده خدایی از همین اصحابِ رسانه بعد خواندن این جمله جناب اژه ای، سری تکان داد و گفت: همه دنیا بسیج می شدند و همه شبکه های رسانه ای جهان به کمکِ شان می آمدند نمی توانستند ما را چنین ناتوان نشان دهند که در اجرای حکم قانون علیه یک مسئولِ سابق و گم شدنِ او، به دست و زبانِ خودمان، ناتوانی مان فریاد می شود! من البته به توانِ مردانِ قانون، اعتماد دارم و مردم را هم همیشه بدان امید داده ام . در این فقره و با سخن جناب ایشان نمی دانم که چه باید گفت. نه برای خودم و نه برای مردم، حرفی ندارم.

راستی ما آنقدر ناتوانیم که جناب مرتضوی، حکم جلبِ دستگاهِ عدلیه را به هیچ انگارد و رخ نهان کند و به صرف خاموش کردن موبایل از دسترس خارج شود؟ من که نمی توانم باور کنم قطعا به مردم هم نمی توانم بگویم باور کنید. پشتِ این خبر باید صفحاتِ دیگری باشد والا مگر کسی مثل قاضی مرتضوی می تواند از پنجه اقتدار قانون جمهوری اسلامی، بگریزد؟ نه، قطعا نمی تواند مگر اینکه حرف نگفته ای درمیان باشد که ما بی خبریم.

با همه این احوال امیدوارم به زودی حکم درباره این فرد هم اجرا شود تا همه بدانند قانون را به قواره افراد نمی دوزند بلکه افراد با هر جایگاهی که در قدرت دارند باید رفتار خود را با قانون تراز کنند والا قانون با اقتدار آنان را تراز خواهد کرد! کاش مرتضوی که قانون دان است و به قاعده باید خود را مطیع قانون جمهوری اسلامی هم بداند، خود پیش قدم می شد و قبل از صدور حکم جلب، خود را معرفی می کرد. به هر حال، احترام به قانون از مجریان سابق بیشتر پسندیده است!


ب / شماره 3602 / سه شنبه 28 فروردین 1397 / صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 102 بازدید