مردم اصل را فدای فرع نمی کنند

راهپیمایی 22 بهمن، یک مناسک تکراری نیست، معارف راهبردی ملت ایران است. این حضور، یک رای آشکار است به "جمهوری اسلامی" همانی که بخشی از شعار راهبردی انقلاب بود به اضافه قسمت اول شعار که عبارت بود از "استقلال، آزادی" امروز هم مردم همان نگاه را دارند که پای کار انقلاب می‌ایستند. هنوز هم استقلال می‌خواهند و آزادی و جمهوری اسلامی. این حضور و این راهپیمایی قطعا بزرگ‌تر از آن است که برخی جناح‌ها و تریبون‌داران آن را به حساب خویش بنویسند. مردم اگر می‌آیند، حتی کسانی که تا ضرورت صد در صدی احساس نکنند با اینکه دل شان با راهپیمایان است و پای رفتن ندارند، برای اقتدار ایران است. در این امر هم حتی بسیاری از دعوت‌ها را نمی‌شنوند که بخواهند در اجابت آن به میدان آیند. این البته تعریض به دعوت‌ها نیست که در جای خود بسیار هم محترم است بلکه تعریض به سخنان برخی افراد در روز بعد از راهپیمایی است که می‌خواهند آن را به تمامه به حسابِ خویش واریز کنند و از ان حساب، چک‌های بی‌حساب بکشند.مردم، بیشترشان انقلاب را قبول دارند. حداقل نظرسنجی‌های متعدد این را می‌گوید. پای صحبت مردم هم که بنشینیم، پشت اعتراضاتی که به عملکرد این و ان دارند، ته دلشان هنوز به انقلاب گره خورده است. حرف فراوان دارند، چون درد شان زیاد است اما به اصل همچنان مبنایی نگاه می‌کنند و نظامِ برآمده از انقلاب را هم درختِ مثمری می‌دانند که میوه‌های خوب و سایه دل نشین می‌تواند داشته باشد. آنان این درختِ ریشه گرفته در خونِ جوانانِ وطن را دوست دارند و حتی تقدیس می‌کنند اما کیست که نداند هر درختی نیازمند هرس است؟ شاخ و برگ‌های زاید و مزاحم را باید برید. علف‌های هرزِ پیچیده به درخت و رسته پای درخت را باید وجین کرد. این شاخ و برگ و علف‌ها می‌شود عملکرد ناصواب برخی مدیران که حتما باید چاره شود. اولین گام هم پذیرش سهم خویش به اندازه نقش خویش در پدید آمدن اوضاع است.این گام که به انصاف برداشته شود، مردم، کریمانه خیلی از گام‌ها را برمی دارند چه آنان، مومنانه نگاه می‌کنند و اصل را از فرع تشخیص می‌دهند و اولی را – هرگز- فدای دومی نمی‌کنند. اگر می‌بینیم که مردم می‌آیند- که حق هم همین است- اگر در هر چالش و معضل و بحران، شاهد حضور گره گشای آنانیم. اگر به هر گرایش و سلیقه و گاه حتی عقیده در 22 بهمن و روز قدس و انتخابات- چنانکه رهبر فرزانه انقلاب بدان عنایت دارند-، نقش حماسه می‌زنند بر صحیفه دوران فقط و فقط برای حفظ اصل و سربلندی ایران است پس فردا روز، باز کسانی همه حضور مردم را امضای تایید پای رفتار خویش نگذارند. تریبون‌داران و مسئولانی که کارنامه مشخص دارند این نمره بیستِ ملت را در کارنامه خود ننشانند بلکه برای انجام خدمت صادقانه به این مردم به خود تکانی بدهند و طرح نو در اندازند و مشکلات را – ان شاءِالله- براندازند و یادشان بماند که این بازی سواره- پیاده، باید در چرخش نخبگان، تغییر کند به نفع ملت و انقلاب و ایران. باید کشور در تراز انقلاب رشد کند و این یعنی طرح‌های کهنه به کار نمی‌آید، نوسازی مدیریتی در عرصه انقلاب، یک ضرورت است. نظامی که به چهل سالگی پا می‌نهد، پاهای راهوار می‌خواهد و اندیشه خلاق، نمی‌شود به مدیرانی که نسبت مشاغل شان به سنشان یک به دو است کاری بکنند. نمی‌شود با مسئولانی که قریب به یک قرن، عمر دارند، به عمران فرداهای این ملک و جوانانش پرداخت. باید چرخش نخبگان انقلاب را باور کرد. بگذریم فردا 22 بهمن است و میدانی دیگر که باید به نام ایران با حضور مردم پر شود والا خالی حضور مردم را کسانی جشن خواهند گرفت که هر نیشخندشان چون دشنه در قلب مردم ایران می‌نشیند. 22 بهمن متعلق به این و آن و آن جناح و این طیف نیست. مردم می‌دانند حتی اگر برخی سیاسیونِ تریبون‌دار مثل کودکانی که رندانه بزرگان را هم در نقشه خویش می‌پندارند، باوری چنان داشته باشند. مردم برای انقلاب می‌آیند، برای ایران.....

جمهوری اسلامی / شماره 11090 / شنبه 21 بهمن 1396/ صفحه 3/ خبر

http://jomhourieslami.net/index.php?year=1396&month=11&day=21&category=3&#

http://jomhourieslami.net/news.php?id=163900

/ 0 نظر / 100 بازدید