حقِ مسلمانی

عزاداری ها قبول. این را به مؤمنانی می گویم که در ماتم شهادت امام صادق(ع) به سوگ نشستند. روضه خواندند و گریستند و احساس وابستگی خود به اهل بیت را به تماشا گذاشتند. دل ها هزار پاره کردند و از دیده باران باران اشک فرو باریدند. عزاداری ها قبول اما راه پایان نیافته است بلکه از امروز ماموریت عمل به فرامین صادق آل محمد بیشتر بر عهده ماست. اجازه دهید در این مختصر، به حدیثی جامعه ساز جان نورانیت بخشیم در باره حقوقی که مسلمانان نسبت به هم دارند. استاد آیت ا… صفائی حائری(ره) در صفحه ۳۸ کتاب”از معرفت دینی تا حکومت دینی،” می نویسند: معلّى بن خُنیس از امام صادق، در باره حق مسلم بر مسلم سؤال مى کند و حضرت مى فرماید: این حقوق هفت تاست. هر کس یکى از آنها را ضایع کند از ولایت خدا خارج شده و دیگر در او سعى براى خدا نیست.

معلّى مى پرسد: این حقوق چه هستند و امام صادق مى فرماید: من بر تو دلسوز هستم و مى ترسم این حقوق را ضایع کنى و حفظ ننمایى و عمل نکنى. معلّى مى گوید: «لا قوه الا باا…» و حضرت حقوق را مى شمارند.

۱-ساده ترین این حقوق این است که براى او دوست داشته باشى آنچه براى خود مى خواهى، و براى او نخواهى آنچه براى خودت نمى پسندى.

۲ – و حق دوم این که از سخط دورى کنى و به دنبال رضا و خشنودى او باشى و امر او را اطاعت نمایى.

۳- و حق سوم این که او را با جان و مال و زبان و دست و پاى خودت یارى کنى.

۴- و حق چهارم این که چشم و راهنما و آیینه او باشى.

۵-و حق پنجم این که تو سیر نباشى او گرسنه بشود و تو سیراب نباشى و او تشنگى ببرد و تو نپوشى و او عریان بگردد.

۶-و حق ششم این که اگر تو خادمى دارى و امکان دارى و برادر تو خادمى ندارد، پس خادم خود را براى او آماده کنى تا لباسش را بشوید و غذایش را بسازد و فراش او را آماده سازد.

۷- و حق هفتم این که تعهدات او را به عهده بگیرى و دعوتش را اجابت کنى و بیمارش را عیادت نمایى و بر جنازه اش حاضر باشى و اگر فهمیدى که نیازى دارد و حاجتى دارد، براى انجامش بشتابى و او را مجبور به سؤال ننمایى. اگر این کارها را انجام دادى، «وَصَلَت وِلایَتُکَ بِوِلایَتِه وَ وِلایَتَهُ بِوِلایَتِکَ»؛ ولایت خود را با ولایت او پیوند زده اى.

خب، دوباره این هفت حق را بخوانیم و تا جایی که می توانیم به عمل برخیزیم که در ساحت ایمان، این عمل است که باید صدق گفته ها را تائید کند والا فراوانند آنانی که زیبا سخن می گویند اما وقت عمل، راه شان از آن سوی دیگر است. نتیجه می شود اینکه در میان زیبا سخن گویان، زیبایی ها رخ نمی نماید که برای این باید کار زیبا هم انجام داد. حال بیاییم و با امام صادق(ع) عهد کنیم با رفتار به این حدیث جانی تازه کنیم و برادری را در حق همدیگر تمام کنیم. ان شاءا…


ب / شماره 3667 / سه شنبه 19 تیر 1397 / صفحه اول و 3


/ 0 نظر / 129 بازدید