«فرزندان انقلاب» ایستاده بر آرمان های انقلاب

خسته می شویم، زخم می خوریم، اما از پا نمی افتیم! ما را دنیا شناخته است و خوب می داند «فرزندان انقلاب» برای حفظ «انقلاب اسلامی» به معنای تغییرناپذیر اولیه، از جان خود می گذرد، چنان که به هنگام انقلاب چنین کرد و ۷۰ هزار جان پاک را به شهادت گرفت و باز چنان که در عاشورای ۸ ساله ایستاد و باز صدها هزار جان تابناک را به شهادت گرفت. امروز نیز ماجرا همان است و قصه همان.«فرزندان انقلاب» بر عهد نخستین ایستاده اند و با همه مشکلاتی که ممکن است در برابر «جمهوری اسلامی»، رخ دهد پنجه در پنجه می شوند. چنان که پیش از این شدند و باز می ایستند، چنان که ایستادند. «فرزندان انقلاب» ابناء حقیقت و عدالت اند و میراث داران شهادت و «ابناء روح ا...» از این روست که برای احقاق و نگه داشت حقیقت و عدالت به سلام شهادت می روند. فرزندان انقلاب، این «پوران یل» روح ا... بر خلاف پندار برخی که می گفتند و هنوز می گویند که انقلابیون می دانستند «چه نمی خواهند» اما نمی دانستند «چه می خواهند»، هم خوب می دانستند و می دانند که چه نمی خواستند و هم می دانستند و خوب می دانند چه می خواهند. حرف «فرزندان انقلاب» در شعار محوری روزهای انقلاب و پس از انقلاب و امروز تجلی یافت که از حلقوم مطهر میلیون ها حق طلب فریاد شد و فریاد می شود هنوز که، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و این یعنی نفی همه ناخواسته ها و همه خواسته ها. «فرزندان انقلاب» همان روز نخست از این که شانه به زیر بار ستم بدهد و گوش به فرمان آقا بالاسرهای هزار رنگ باشد، بیزار بود و به دنبال راهی برای «استقلال» می گشت که هم در وطن مستقل باشد و هم استقلال خود را در معادلات جهانی بر اساس حقیقت در مکتب «حکمت، عزت و مصلحت» حفظ کند. برای این نیز هزینه های زیادی پرداخته ایم و می پردازیم و باز هم خواهیم پرداخت و ختم کلام این که ما همچنان خواهان جمهوری اسلامی هستیم و می خواهیم بر سرنوشت خود امیر باشیم. می خواهیم در رفتار همگان و در جامعه، شاهد فرهنگ اسلامی باشیم و بر قامت جمهوری، ردای اسلامی باشد. ما «فرزندان انقلاب» نه انقلاب را تمام شده می دانیم و نه گفتمان انقلاب را، بلکه به استمرار انقلاب و گفتمان انقلابی اعتقاد داریم و بر این باوریم که مشکلات موجود نه به دلیل این شعار بلکه از این روست که این شعارکامل محقق نشده است پس سخن امروز ما همان سخن نخستین است، همان که هم می دانستیم چه نمی خواهیم و هم می دانستیم چه می خواهیم. پس گفتیم و امروز هم می گوییم: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی!
خراسان - مورخ چهارشنبه 1389/11/20 شماره انتشار 17768 /صفحه٢
/ 0 نظر / 114 بازدید