دهه کرامت نمادی برای نهاد سازی رضوی

 دهه کرامت در جای خود یک نماد است؛ چنانکه رمضان نماد است، چنانکه عاشورا یک نماد مشخص است. و الا انسان در همه ماه های سال باید مشق عبودیت کند همه عمر باید بر مدار بندگی حرکت کند و به همه زوایای بندگی و خلیفة اللهی بیندیشد و رمضان نماد عملی این بایستگی است؛ همان طور که انسان در پهنه و همیشه تاریخ باید نسبت خود را در جبهه حق و باطل، حسینی تعریف کند و دهه عاشورا یک" نماد "است تا نگاه ها را به "نهاد" حق خواهی جلب کند. از این منظر "دهه کرامت" نیز یک نماد است. یک نماد زمانی تا زمینه های شناخت و سلوک رضوی را فراهم آورد و انسان را در فرازی دیگر در سر خط حق جویی، حق خواهی و حق گویی قرار دهد. یک نماد است تا نگاه ها را در مسیر حقیقت به عبودیت برساند و در این ساحت نیز "انسان" را تعریفی "دوباره" کند. بر اساس آموزه های فرهنگ رضوی، یک نماد است تا عاشقان امام رضا علیه السلام را در گوشه گوشه جهان به حرکت در آورد و به گفتن از حقیقت رضوی دین "مبعوث" کند. از هر گوشه جهان به" جشنواره "چشمه ای بجوشاند . چشمه ها را فرمان جاری شدن بدهد . نهر ها بسازد و باغ و راغ و زمین و.... را سیراب کند. نهر ها را به هم گره زند و رودخانه بسازد و از به هم پیوستن رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها بسازد از معارف رضوی, تا به روزگاران ذخیره استراتژیک فرهنگی و معرفتی "انسان" فراهم آید. فرهنگ رضوی، فقط مشق کتاب ها نیست تا لابه لای کاغذ ها بماند، درس زندگی است که باید از لابه لای "متون "به "متن"عرصه های فردی و اجتماعی بیاید تا زندگی، حساب پیدا کند. حساب که پیدا کرد همه چیز سر جای خود قرار می گیرد و شیطان نمی تواند به آسانی به جا به جایی باور ها و "حاشیه سازی" برای ایمان مردم بپردازد . درس زندگی است تا "سبک زندگی" بسازد که در آن روابط اجتماعی در همه ابعاد آن دارای یک مهندسی مشخص باشد. به گونه ای که افراد بتوانند روابط خود را برآن اساس تنظیم کنند. در این سبک نگاه به پدر و مادر توام با احترام است و همیشه در افزایش است. در رابطه با مردم دست را گرم و گره گشا می کند.رابطه انسان با خدا را در تراز "بندگی خالص" تعریف می کند که انسان را فراتر از " پادشاهی" مقام خلیفة اللهی می بخشد و به "مثل" حق در زمین تبدیل می کند. زبان را چنان شانی می بخشد که به جای خود سکوت کند و از خطا مصون بماند و به جای خود به فریاد آید و از حق دفاع کند و.....

باری دهه کرامت یک نماد است برای توجه دادن به فرهنگ رضوی,برای توجه دادن به حرم، برای سرخط کردن مردم در خط زندگی رضوی. قدر بدانیم فرصت را و خود را به سر خط برسانیم.

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1394/05/25 شماره انتشار 19044/صفحه6/فرهنگی

/ 0 نظر / 92 بازدید