فردا عید است طلوع حضرت هادی(ع)

 

فردا عید است، عید طلوع مردی که خورشید -اگر قابل باشد- جرعه ای از نگاه اوست. بزرگی که قامت از آسمان فراتر دارد. امامی که به هدایت مردمان را قافله در قافله به بهشت راه می نماید. هادی که دلیل راه و حجت مسلمانی شیعیان است. عزیزی که خداوند به او عزت داد و سربلندی حقیقی نیز دقیقاً در پیروی از او رقم می خورد.فردا عید است، یک عید بزرگ که حضرت خداوند، زمین و زمان را به حرمت مردی آذین بسته است که حجت بالغه او در همه زمین و همه زمان است. او را نام «علی» است و طبعی بلند دارد و کرامت و جود را از پدر بزرگوارش حضرت جواد علیه السلام آموخته است. «نقی» است، پاکیزه جانی، که تاسی به حضرتش جان ها را و جهان را پاکیزه می کند. او را کلامی نورانی و زلال است که هرکس می خواهد به طهارت روح و پاکیزگی جان برسد، حتماً باید در این زلال همیشه جاری جان بشوید و «هادی» است، پرچم هدایت و ولایت بر شانه های توانمند او تکیه می کند که کوه را مانند است به استواری، نه، استواری کوه ها را باید به او مانند کرد که حضرتش امام مردمانی است که به ایمان «کالجبل الراسخ» هستند که هیچ تندبادی نمی تواند آنان را از جای بجنباند و هیچ قدرتی نمی تواند آنان را از صراط هدایت به دیگر راه بکشاند. پس وقتی پیروانش چنین پاکیزه جان و استوارگامند، باید که سلسله جبال را در پایداری به حضرتش مانند کرد که حقیقت استواری در پیروی از اوست.امروز عید است، عید ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام و حضرتش را آستان چنان بلند است که بسیاری را توان دیدن نیست و حریمش را حضرت حکیم قادر متعال حافظ است و بر گسترش نورش که نور خداوند است غیور که هرکس فوت کند، ریش و ریشه اش خواهد سوخت که «یُریدُونَ لِیُطفِئوا نورَاللّهِ بِاَفواهِهِم وَاللّهُ مُتِمَّ نُوره وَ لُوکَرِهَ الکافِرُون» سنت خداوند است و مگسان پلید پندار و پلید گفتار را که در فضای مجازی پنجه در روی پاک حقیقت می کشند را هشدار باید داد که عنقا را بلند است آشیانه و در ساحت ایمان، هیچ مرغی، چنان پایین نمی پرد که کوتاه قامتان کوته اندیش بتوانند، بر او دامی بگذارند و به مقصود رسند، حقیقت مثل آفتاب، مثل نور، مثل آب راه خود را پیدا می کند و موانع شیطانی را در هم می شکند فردا عید است، یک عید بزرگ، یک عید متفاوت تر از همیشه و انوار تابان هدایت حضرت علی النقی(ع) پرتوافشان تر از همیشه، تاریکی ها را در هم می درد، تباهی ها را فرو می کوبد و جلوه تابان و بی مثال حقیقت را به تماشا می گذارد ولو خفاشان به کمک خناسان، لب به یاوه بجنبانند و آن مرد ک«خفاش شامی»، که نه رسم «شاهین» می شناسد و نه نسبتی «نجفی» دارد، «انکرالاصوات» خویش را «لصوت الحمیر» به آواز درآورد.فردا عید است، عید ولادت خورشید دهم برج امامت، عید جریان زلال ولایت که همه زشتی ها را می شوید و می برد تا همه زمین و زمان به نام خداوند بزرگ بستر مسلمانی شود. خود را آماده کنیم برای این عید، به شور، به شادی برای روشنای چشم مومنان و کوری چشم کافران فردا جشن مان پرشکوه تر خواهد بود.....

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1391/08/09 شماره انتشار 18256/صفحه اول و۲

/ 0 نظر / 96 بازدید