تو انتخاب شده بودی «چمران» ای «مصطفی» عاشق

تو انتخاب شده بودی

آن که تو را

مصطفی نام نهاد

- دانسته یا ندانسته-

الهام گرفته بود

از خداوندگاری

که عشق خویش را

انتخاب می کند

و آیات خویش را

در شرح شان غزل می کند

تو انتخاب شده بودی

مصطفی

آیات بسیاری از قرآن

شرح آدم هایی چون توست

مگر می شود

به این روزگار

آیات هجرت را خواند

و تو را یاد نکرد

که معنای «مهاجران الی الله» بودی

«ارض الله واسعه»

افق نگاهت را

به پهنه زمین گسترانیده بود

که اگر در این ملک نشود

موحدانه زندگی کرد

دیار دیگر را باید برگزید

چنانکه تو کشور به کشور گشتی

تو انتخاب شده بودی

تفسیر «اطلب العلم و لو بالصین»

و «اطلب العلم فریضه»

در قامت تو

دلیل راه شده بود

که هم پی آموختن دانش،

نیمکت نشین

دانشگاه برکلی آمریکا شدی

و هم رنج این همه راه را

به جان هموار کردی

تا راه را نشان بدهی

به کسانی که پی راه تازه اند

راهی که

تا مصر

تا سوریه

تا لبنان

به جهاد فراز می یافت

تو انتخاب شده بودی مصطفی

جان تو با

«من المومنین رجال صدقوا...»

شرح می یافت

و با «ما عاهدوالله علیه»

تابناک می شد

و مثل همه یاران شهیدت

که به خون

در خاک

خدا را فریاد می کردند

و به شکرانه این عشق

اذان می خواندند و

نماز اقامه می کردند

و تو در چهره شان

یک شهید را  

می دیدی که تا شکوفا شدن

یک سلام فاصله داشتند

و تا علیک خداوند

پر می کشیدند

تو انتخاب شده بودی مصطفی

«فمنهم من قضی نحبه

«و منهم من ینتظر

و ما بدلوا تبدیلا»

زندگی تو بود

که شهادت را به انتظار ایستاده بودی

به دنبال شهادت می دویدی

از لبنان تا ایران

و در این راه

فرشته ها نفس به نفس تو بودند

که انتخاب خدا بودی

تا مبارک هنگامه ای

که در کربلای دهلاویه

«یا ایتها النفس المطمئنه»

را شنیدی

«ارجعی الی ربک»

تو را بر سر شوق آورد

تا «راضیة مرضیة»

را در رقص خون

نقش کنی

و سبکبال

تا «فادخلی فی عبادی»

پر بکشی

«و ادخلی جنتی»

را به تجربه بنشینی

تو انتخاب شده بودی مصطفی

شهادت تو را انتخاب کرده بود

چنانکه تو

به این انتخاب سرخ رسیده بودی

و این انتخاب را

به همه نسل ها و عصرها آموختی

چنان که در جبهه جهاد

از لبنان تا ایران

میان نسل ها گره می زدی

میان دانش آموزان تیم لبنان

تا مردان قامت کشیده مقاومت

تا از آن میان

مردانی بیرون بیایند

که مرگ را به بازی بگیرند

و در ایران

نوجوان را

به  میان سال، و هر دو را

به پیران ره طی کرده

پیوند می زدی

تا طراوت جوانی

و اندیشه تعالی یافته

در میدان جهاد

شکوهی صد چندان یابد

تو حلقه واسط عشق بودی

در جبهه جهاد

و هنوز هم

بسیارند آنانی که در کلاس درس تو

عاشق می شوند

ای شهید

ای مصطفی چمران....

 خراسان - مورخ چهارشنبه 1391/03/31 شماره انتشار 18147

 

/ 0 نظر / 108 بازدید