بیماری مدرن!؟


وقتی زندگی ها راحت تر از «کیک عروسی» با چاقوی «طلاق توافقی» برش می خورد، وقتی چراغ یک زندگی با «دم » های ٢ آدم که «بازدم» نفرت دارد خاموش می شود، وقتی که در بستر فراق و افتراق شیطان جای می گیرد و بستر فساد پهن می شود، دیگر فراوان شدن جرم یک رویداد عادی خواهد شد که چون جلبک آب روان حیات جامعه را تسخیر می کند. و راستی از آب آلوده، جز بیماری چه زاید برای مردمی که می خواهند با آن رفع عطش کنند؟ و از فرزندانی که از ویرانه های یک زندگی قد می کشند چه انتظاری می توان داشت؟ هیچ فکر کرده ایم چند درصد مجرمان فرزندان طلاق اند؟ هیچ فکر کرده ایم چند درصد مجرمان از بستر خانواده  های نابه سامان برخاسته اند؟ حالا با این شتابی که طلاق گرفته  است، آیا حق نداریم بر سرنوشت فردای فراوانی جرم و مجرم نگران باشیم؟

آیا وقتی طلاق توافقی مثل یک بیماری واگیردار میان زنان و مردان و مخصوصا زوج های جوان شیوع پیدا می کند نمی توان سیاهی فردای جامعه را همین امروز دید؟ آیا این پدیده که از آن به «بیماری مدرن خانواده ایرانی» هم تعبیر شده است به فردا، بیماران فراوان را از پا در نخواهد آورد؟

راستی به این پدیده شوم تر «طلاق توافقی» که ظاهری آرام دارد فکر کرده ایم؟ هیچ اندیشیده  ایم که در دیگر طلاق ها حداقل یک طرف برای حفظ زندگی به هر دری می زند و به هر خار و خاشاکی چنگ می اندازد، اما در طلاق توافقی، ٢ طرف برای نابودی زندگی کلنگ برمی دارند، ٢ طرف ٢ لبه قیچی را مانند شده اند برای بریدن رگ حیات زندگی مشترک و روشن است این زندگی ها چقدر زود نابود می شود، ساده تر از شکل  گرفتن آن زندگی.چند روز پیش از «ازدواج های خیابانی» گفتیم که به «طلاق های میدانی» منجر می شود و حالا به هشدار می گوییم طلاق توافقی امروز، بسترانداز جرم های توافقی و غیرتوافقی فردا خواهد بود و زمانی که زنگ طلاق برای زندگی به صدا درآید زنگ خطر هم برای جامعه به صدا درخواهد آمد و حالا هم باید صدای زنگ ها را شنید، چرا که به روایت «برنا» افزایش طلاق در زندگی هزاره سوم در ایران مرز هشدار را رد کرده است چنانکه یک مقام قضایی می گوید و از سوی دیگر تحقیقات و مطالعات دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی نشان می دهد که آمار طلاق در ایران بین سال های ٧٩ تا ٩ ماهه سال ٨۶ فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.براساس آمارهای به دست آمده از این تحقیق تا سال ٧٩ رشد طلاق در ایران سیری آرام و تقریبا ثابتی را طی می کرده است اما از سال ٨٠ طلاق با سیر صعودی چشمگیری در ایران مواجه شده است. به طوری که میزان طلاق در سال ٨٠، ۴/٩ درصد، سال ٨١، ١٠/٣ درصد، سال ٨٢، ۶/١٠درصد، سال ٨٣،۵/١٠ درصد، سال ٨۴،٧/١٠ درصد، سال ٨۵، ١/١٢ درصد و در ٩ ماهه سال ٨۶ به ٢/١١ درصد رسیده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش طلاق در ایران به خصوص طلاق توافقی که به گفته اسحاقی معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان دو سوم از طلاق های موجود در کشور را تشکیل می دهد، یک هشدار جدی است برای جامعه، به خصوص که این نوع جدید از طلاق به آرامی به عنوان یک مد! در میان افراد جامعه جا افتاده است و ما هم چقدر تابع مدیم! بگذریم. طلاق توافقی زندگی ها را به مرگ می کشاند و زندگی های از هم پاشیده بذر جرم در جامعه می پاشند این مسئله ای است که اگر جدی گرفته نشود جامعه را با مسائل جدی مواجه خواهد کرد. با خطرهای جدی هم...

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17161 ، تاریخ انتشار 871002

 

/ 0 نظر / 106 بازدید