تامل در طرح هاي توسعه

يك كارشناس باسابقه از جلسه نقد برخي پيشنهادها درباره توسعه يك منطقه از استان خراسان جنوبي تعريف مي كرد و مي گفت، برنامه اي تحت عنوان راه هاي توسعه... به دستم رسيد، وقتي راهكارها را ديدم، متوجه شدم، اين طرح ها، خوب است اما نه براي منطقه اي كه تعريف كرده اند، چون بين اين منطقه و آن طرح ها اصلا" سازگاري وجود ندارد بماند كه امكان سازگاري هم نيست. از جمله طرح ها، توسعه كشاورزي و كاشت»ارزن« بود آن هم درمنطقه اي كه دچار بحران بي آبي است و طرح هاي دامداري و...احساس كردم، قبل از آن كه اين طرح ها از كاغذ پا فراتر بگذارد بايد جلوي آن را بگيرم لذا براي طراحان و مسئولان، خيلي مختصر و مفيد، نقد طرح ها را فرستادم و آنها هم پس از بررسي نظراتم از من دعوت كردند تا در جلسه اي با حضور طراحان به بحث بنشينيم. من هم پذيرفتم و در آن جلسه درباره زراعت»ارزن« گفتم، مثلي است در«شوشود«، از روستاهاي محروم استان خراسان جنوبي، كه دارا و ثروتمند آن نيست كه گندم دارد. بلكه دارا كسي است كه»ارزن« دارد و اين داشتن ارزن، نشانگر برخورداري از مقدار فراوان آب است. و»ارزن«نيز محصولي است كه فقط و فقط در سال هاي پرآبي به عمل مي آيد، نه امروز و نه در مناطقي كه سال هاي خشكسالي است در تاريخ بي نظير شده است و درختان هشتصد ساله را خشكانده و سفره هاي آب زيرزميني را نيز دارد از منطقه دريغ مي كند،

چه رسد به آب هاي آسماني كه ديرسالي است دريغ شده است. طرح ديگر آنها، گاوداري بود و باز گفتم، شما مي خواهيد گاوداري صنعتي داشته باشيد،اما فكر كرده ايد، در منطقه اي كه باران نيست و آب نيست ووضعيت آبخوان داري و آبخيزداري، از وضعيت آب آن بدتر است، چگونه مي خواهيد مشكل علوفه را حل كنيد... او مي گفت در آن جلسه حرف هاي خوبي زده شد و اين اميد پررنگ تر شد كه طرح هايي سازگار با منطقه در انداخته خواهد شد تا بتواند از ظرفيت ها، به خوبي استفاده كند. ما هم اميدواريم طرح ها، قبل از آن كه از كاغذ پافراتر بگذارد و هزينه بري آن مضاعف شود، به نقد كارشناسي گذاشته شود تا پخته تر شود و در مرحله اجرا با مشكلات كمتر و فوايد بيشتري همراه باشد. ديگر اين كه هر منطقه يك ظرفيت هايي دارد و مطابق آن بايد نيازسنجي و هزينه كرد تا هم منطقه رونق گيرد و هم هزينه ها، فايده هايي داشته باشد والا شايد بعضي از طرح ها وقتي اجرا مي شود فقط اجرا شده باشد اما در عمل جز دور ريختن هزينه، نتيجه اي عايد نشود!
به هر روي، توسعه حق همه مناطق است و اين توسعه هم بايد در بستر استعدادهاي همان منطقه طراحي شود تا زودتر به نتيجه برسد. (۱۸/۸/۸۵-ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید