حالِ هنر اندک اندک خوش تر می شود


حالِ شهر که با وزش نسیم امید، خوب شد، هنر هم به مدد تدبیر، دارد حالش خوب و خوب تر می شود و گونه های هنری هم جان به در برده از یخبندانِ پیشین در گرمایِ اکنون دارند به حرکت می آیند و برخی نیز قدم هم تند کرده اند و در آستانه نوروزِ 97 داریم حال، خوش می کنیم ما شهروندانی که سهمی ما از هند از همه جا کمتر بود و دل خوشی هامان نیز هم. امروز اما سالن های تئاتر، وقت خالی ندارد و فروش این محصول فرهنگی هم دارد مرز های میلیاردی را پشت سر می گذارد. مردم دارند سوادِ دیدن و تماشا را ارتقا می دهند. هنر مندان هم قدردانِ این اتفاق مبارک می کوشند تا هر روز، حرفِ تازه ای برای طرح داشته باشند. روزگارِ هنر هفتم هم در سکوی اول دیدنی است. صف های گاه به گاه جلوی گیشه، سئانس های فوق العاده، خوش خبرهایی است که گوشِ هوش را نوازش می دهد. نگار خانه ها هم آنقدر بازدید کننده دارند که چراغِ شان، روشن باشد و حال شان خوش. هنر های تجسمی نیزراهِ خود را صاف می کند و می رود و المان های نوروزی شهر هم به توسعه و رونقِ آن کمک می کند. شعر هم که از قدیم در خراسان صاحب مکتب بوده است و کمتر به موانع اما و اگر خورده است و هرکس می کوشد سر سوزن ذوق خود را در این دیار به فربهی درختی تناور تبدیل کند. اینجا فقط موسیقی است که سازش نا کوک است و اگر لحظاتی کوک شود، خیلی زود به خاموشی می گراید و ماجرا تا آنجا بالا گرفته است که مشهدِ ما را با جلوگیری از کنسرت ها در اخبار هنری می توان دید. واقعیت این است که موسیقی، این گونه پر صدای هنری، در تنگنای ایجاد شده میان یک نظرِ کارشناسی فقهی و اجتهادی و قانونی که برای همه شهرها ذیل حکومت اسلامی تحریر شده است، کم شمار نفس می کشد. البته در این روزگار که حالِ هنر خوش تر می شود ، سالار عقیلی، ملی خوانِ پر شور، در جلسه ای رسمی به اجرای کنسرت پرداخت تا شاهد چشمک زن شدن چراغِ سبز به روی موسیقی هم باشیم. ان شاالله بعد این صدای موسیقیِ قانونی، با رعایت همه شئون و شرایطِ مصرح قانونی که قطعا متناسب با معیار های شرعی هم خواهد بود در این دیار، به گوش هوش مردمان برسد و ما بتوانیم از همه ظرفیت های هنری برای انتقال پیام های فاخر و سازنده و تعالی بخش و روح افزا، استفاده کنیم. آنچه طلیعه آن دیده می شود ، این امید را افزایش می دهد که به مدد تدبیر بزرگان، مشهد عزیز در همه حوزه های هنری نیز سیادت خود را ثابت خواهد کرد و ایران و در گام بعدی، جهان خواهد دید که آن "هنر" که "نزد ایرانیان است و بس" در مشهد، شکوهی افزون خواهد یافت و میدانی گشوده خواهد شد تا به زبان همه هنر ها سخن بگوئیم و از ظرفیت همه آن ها بهره گیریم و از این زبانی که نیاز به هیچ مترجمی ندارد، حرفِ حق خود را به گوش همگان برسانیم. این امید و ان شاالله تحققِ آن بهترین عیدانه ای است که در نوروز 97 پیشکش هنردوستان و هنرمندانِ این دیار هنر خیز خواهد شد ، ان شااللهبارثاوا / شماره 10 / اسفند 1396 / صفحه 10


/ 0 نظر / 107 بازدید