الهی لب تان پر خنده باشد

به مطالبه زیبایی باید دست در خرمن کرامت الهی زد و البته برای زیستن بر مدار زیبایی هم باید عزم خود را جزم کرد. باید در این طلب، همه خلایق را در بر گرفت نه این که فقط خود را دید و نزدیکان خویش را. من در دعا و حتی تلاش، به نگاه زمین معتقدم که می گویند وقتی دعا شد برای باران، باران گفت: کجا ببارم؟ باغ گفت: این جا، مزرعه گفت این جا، کَرت گفت این جا و همه “این جاها ” با هم تفاوت داشت. ابر وقتی از زمین پرسید، پاسخ گرفت: “همه جا” چون زمین آن قدر بزرگ بود که هرجا می بارید باز او جان می شست. برای دعا هم باید بزرگ شد و بزرگ دید و یا از زبان بزرگانی خواند که عالم را به زیر پر داشتند و به ما هم تعلیم کردند که مثلا اگر شفا می خواهیم، نه برای یک مریض باشد بلکه بخوانیم” اللهم کل مریض” اگر آزادی می خواهیم، نه برای این و آن، بخوانیم” اللهم فک کل اسیر”. غنا و سیری و …. را برای همه بخواهیم. به کوچکی دست و کمی توان خود نگاه نکنیم. دعا را قرار است خداوندی اجابت کند که “علی کل شئ قدیر” است. پس همه چیز را برای همه کس بخواهیم تا دعای دیگران هم در حق ما به شرف اجابت رسد. پس من هم از زبان عزیزی که پستی چنین گذاشته بود، دعا می کنم؛

الهی اونقدر بخندید که صدای خنده هاتون بشه زیباترین موسیقی کائنات تا گل ها هم به این آهنگِ جان نواز بشکفند و بلبلان به نغمه سرایی بپردازند.

الهی از شادی اونقدر پر بشید که سرریزش همه مردم دنیا رو سیراب کنه تا غم هرگز و هیچ جا نتواند لشکر انگیزد و خون عاشقان ریزد بلکه سپاه شادی به هم سازند و بنیاد غم را براندازند.

الهی روزیتون اونقدر زیاد بشه که امیدی باشید برای رسوندن روزی خیلیای دیگر تا هیچ کس از در خانه شما دست خالی برنگردد. الهی همیشه بهترین افکار به سراغتون بیاد و درست ترین تصمیمات رو بگیرید تا دیگران هم از نعمات این افکار، زندگی زیباتر داشته باشند.

الهی اونقدر غرق خوشبختی بشید که تا عمق بی انتهای رضایت برسید و در این ساحت، رضایت حضرت خداوند را هم به دست آورید.

الهی همیشه روح تان شاد و تنتون سالم باشه و دست تان گرم باشه به ویژه در این زمستانی که سرما فقط با گرمای مهر آدم ها تحمل شدنی می شود.

الهی که همیشه بهترین حال ممکن رو داشته باشید و مدام در حال تبدیل حال به احسن الحال باشید و هر روز تان چنان نو شود که نوروز را چون تجربه ای مدام با خود داشته باشید.

الهی که خدا همیشه هواتونو داشته باشه و برای لحظه ای هم شما را به خودتون و هیچ کس دیگر غیر از خودش وانگذارد. الهی که به زیباترین زندگی در دنیا برسید و عاقبت تان زیباتر از این زندگی و آخرت تان آبادتر از این دنیا باشه….

به همه این دعاها در حق هم، آمین می گوئیم تا امین دعا، استجابت دعا را تقریر فرماید و احسن الحال را روزی همیشه ما قرار دهد. ان شاءا…


ب / شماره 3801 / یکشنبه 2 دی 1397 / صفحه اول و 3/

http://www.birjandtoday.ir/?p=67784

 


/ 0 نظر / 50 بازدید