به مشهد برگردید و شهرآرایی کنید

همۀ رسانه‌ها، به‌ویژه نشریات محلی، برای دیده‌شدن و بر دل مردمان‌نشستن باید اول نگاه خود را از دوردست‌ها برگیرند و به حوزۀ جغرافیایی تعریف‌شدۀ خود بپردازند و دوم باید با شناخت دقیق جامعۀ هدف به نیازهای آنان توجه ویژه نشان دهند. چه می‌گویند آگاهان علوم و دانایان رموز که مردم به‌سمت رسانه‌ای جلب می‌شوند که «خود» را در آن ببینند، درست مثل یک آینه‌ که، اگر درمیان هزار همنوع خود باشد، باز آدمی‌ به آینه‌ای رو می‌کند که به او اقبال نشان داده باشد و نشانش دهد.

شهر‌آرا با خوانش گذشته و بررسی رویکرد پیشین خود قطعاً به این نتیجه خواهد رسید که، اگر قرار است «روزنامۀ مردم مشهد» باشد، باید و باید و باید به مسائل مشهد و مردم این دیار بپردازد، آن‌هم چنان همه‌جانبه که مردم برای رفع نیاز خود به این روزنامه به‌معنای واقعی احساس نیاز کنند، والا، اگر قرار باشد روزنامۀ محلی هم به اخبار ملی بپردازد، چه دلیلی دارد که مردم با‌وجود روزنامه‌های فراگیرتر و حرفه‌ای‌تر و صاحب‌نام‌تر از جریانات سیاسی مختلف برای برداشتن شهر‌آرا از پیشخوان کیوسک‌ها دست دراز کنند؟!

من معتقدم باید شهرآرا به مشهد برگردد تا مورد‌اقبال و استقبال مشهدی‌ها هم قرار گیرد که، اگر این رخ دهد، در گستره‌های ملی هم اثرگذار خواهد بود و، اگر مقصود این باشد، حاصل خواهد شد. توجه داشته باشیم که حکایت جریده با هنرمند فرق می‌کند که برخی می‌گویند تا خود را به پایتخت نرساند دیده نمی‌شود؛ پس باید کوچ کند تا در شهر خود هم بهتر دیده شود. رسانه در‌صورتی در دید ملی خواهد نشست که در دل مردم جغرافیای خود نشسته باشد. برای این هم باید از تجربۀ گذشتگان و حتی تجربۀ بین‌المللی نشریات موفق محلی استفاده کرد. این تجربه و درس‌آموزی بهترین راه را جلوِ پای شهرآرا خواهد گذاشت که خودآرا و شهرآرا باشد، روزنامه‌ای که به‌واقع هم صدای مردم مشهد باشد و هم سیمای شهر مشهد، هم بتواند آنچه در شهر می‌گذرد و تلاش و تکاپویی را که هست نشان دهد و هم حرف حق و کلام و نقد مردم و کارشناسان را صادقانه، بی‌لکنت قلم، اخلاقی و حرفه‌ای منتقل کند و پلی شود که دوطرف رفت و برگشت آن امن امن باشد.

جریده‌ای چنین مورد‌توجه مردم قرار می‌گیرد و دست‌ودل ایشان هم به خریدش می‌رود تا اتکای شهرآرا به بودجۀ شهرداری روز‌به‌روز کمتر شود. کاهش بودجه و استقلال حرفه‌ای کمک خواهد کرد که این رسانه هم از‌سوی صاحبان حقوقی خویش محترم‌تر شمرده شود و هم ازسوی صاحبان اصلی خود که مردم باشند.

إن‌شاءا... شهرآرا به جایگاه بایستۀ قلم‌داران و شایستۀ پایتخت معنوی ایران تبدیل شود و در قامت رقیبی تمام‌عیار برای دیگر‌روزنامه‌های منطقه طلوع کند.

شهر آرا / شماره : ۲۳۸۱ / دوشنبه 17 مهر 1396/ صفحه 2

/ 0 نظر / 110 بازدید