وقتی رمضان آدم ها و گل ها را کنار هم می نشاند

 رمضان ماه مهربانی است و دل ها آن قدر به هم نزدیک اند که شیطان حتی به اندازه «وسوسه ای» هم نمی تواند میانشان فاصله اندازد. این همدلی، در افطارهای ساده و صمیمی دیدنی است. در سفره های خانوادگی که در بوستان ها گسترده می شود تا اعضای خانواده، کنار هم باشند یا جمعی همکاری را با همدلی قوام بخشند. رمضان ماه مهربانی است، اگر شد، شما هم زیلو و پتو و وسایل را بردارید، یک افطار خانوادگی را در بوستان تجربه کنید آن وقت خواهید دید، بسیارند خانواده های همدلی که لحظات با هم بودن را با گل ها و سبزه ها قسمت می کنند... .

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1393/05/02 شماره انتشار 18743/صفحه6/گزارش تصویری

/ 0 نظر / 100 بازدید