نهضت کاهش جرم نیاز امروز جامعه


حتی اگر خواننده حرفه ای و همیشگی صفحات حوادث روزنامه ها نباشید و تنها هرازگاهی تیتری از اخبار این صفحات در چشم تان بنشیند و حتی اگر همیشه برای اخبار شفاهی حادثه ای که مردم نقل می کنند هم گوش شنوایی نداشته باشید و تنها گذرا، خبری به گوش تان بخورد باز با ما هم نظر خواهید شد که برای رفع و درمان بیماری حوادث، در جامعه باید تلاش ها را صدچندان کرد تا حداقل آمار جرایم ١٠ چندان کاهش یابد اما اگر خواننده هر روز حوادث باشید، هر روز با تنوع جرایم که متاسفانه از فراوانی قابل توجهی هم برخوردارند، مواجه خواهید شد و آن وقت تایید خواهید کرد برای اصلاح این بیماری ها و رفع این حوادث زشت و نقطه های خطرناک باید یک نهضت به راه افتد. چه نقاط حادثه خیز فقط در جاده ها نیست که با رفع و اصلاح آن ها همه چیز را بر وفق مراد بدانیم، متاسفانه از این نقاط در جای جای جامعه هم هست که گاه به جای ابزار مهندسی برای اصلاح باید به اصلاح مهندسی اذهان پرداخت و با اذهان اصلاح شده به صالحانه سازی رفتار همت گماشت تا زشتی ها مجال وقوع نیابند. چه در جامعه ای که با انقلاب اسلامی، گام خود را برای رسیدن به رستگاری جزم کرده است و می خواهد آرمان انقلاب را با تحقق عملی جامعه صالح محقق کند، این همه جرم ریز و درشت و تبدیل انسان ها به مجرمان خرد و کلان، پذیرفتنی نیست. چه با وجود جرایم پرشمار و مجرمان فراوان، اصلی ترین اهداف انقلاب که اصلاح جامعه بود، وظیفه ای است که بر زمین مانده و باید برای تحقق آن انقلابی وار تلاش کرد. یادمان باشد که انقلابی عمل کردن تنها در ویران کردن بساط گذشته خلاصه نمی شود، بلکه عمل انقلابی امروز، اصلاح امور ، کاهش جرم و فراوانی زیبایی هاست و انقلابی کسی است که نه خود گرد جرم و خطا می گردد و نه اجازه می دهد بستر برای تولید جرم مهیا باشد.

برای انقلابی ماندن هم باید به این مسائل توجه داشت و برای انقلابی ماندن جامعه هم باید زشتی زدایی را به عنوان روندی ادامه دار و همیشگی درنظر داشت و بحث کاهش جرم و جلوگیری را از تبدیل آدم ها به مجرم، به گفتمان روزمره مردم تبدیل کرد. باید کاری کرد که در اولویت بندی برنامه ها و نیازها، مردم خود، زشتی زدایی از جامعه و جرم زدایی از رفتار و کردار را در اولویت های نخست قرار دهند. باید از همه ظرفیت ها برای کاهش جرم استفاده کرد والا واگذاشتن مقابله با جرم به دستگاه های موظف، چاره کار نمی تواند باشد که اگر چاره کار بود، کار امروزه این همه گره نخورده بود. اصلا توقع جلوگیری از وقوع جرم و یا برخورد با آن از یکی دو نهاد خواسته ای منطقی نیست چرا که جرم خود از جمع چندمولفه شکل می گیرد و از ابتدا تا انتهایش دامن خیلی ها را می گیرد. راستی هیچ توجه کرده اید که اگر در خاموش کردن آتش همه فقط به امید آتش نشانی باشند خسارت آتش سوزی تا حالا چند برابر شده بود؟ و خیلی اگرهای دیگر؟ پس باید کاری کرد که همه ظرفیت جامعه در خدمت صلاح و اصلاح قرار گیرد و با کاهش جرم و کاسته شدن از آمار مجرمان و نیز اصلاح رفتارهای پرخطر، گامی چند در مسیر تحقق اهداف انقلاب برداشته شود. باید رفتارها و کردارها براساس مهندسی انقلاب شکل گیرد تا ثمره انقلاب اسلامی که تشکیل جامعه صالح و زیباست ، محقق شود.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17192 ، تاریخ انتشار 871112

 

/ 0 نظر / 88 بازدید