کربلایی بودن یعنی خوب زندگی کردن

 

جامعه ای که کربلا ندارد را نمی دانم الگو از کجا می گیرند و بدایت و نهایت راهشان را چگونه طی می کنند، اصلاً آغاز و انجامشان چیست؟

به باور من، جامعه بی کربلا، مثل خیاط بی مدل می ماند، که بی الگو می برد و می دوزد و معلوم نیست بر تن چه کسی ساز می آید و یا اصلاً ساز می آید بر تن فردی؟ اما جامعه ای که کربلا دارد اگر به آغاز و انجام نیک نرسد، جز کافر کرداری معنایی نمی شود برای آن یافت. کربلا، الگوست نه فقط الگو برای جنگ و دفاع، که الگوست برای همه زندگی و الا اگر قرار بود کربلا فقط الگوی مواجهه و مقابله با دشمن باشد و بس «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» بلا موضوع می شد و مردمان نیز بلا موضع، حال آن که «هر روز عاشوراست» باور ماست و معتقدیم خون حسین علیه السلام در عاشورای ۶۱هجری، خطی را ترسیم کرد که تا قیامت ادامه دارد، خطی که هر کس سمت حسینی آن باشد، خوب و زیبا خواهد بود و هر که آن سوی خط باشد، جز زشتی و فریب و شر بهره ای نخواهد داشت.

ایستادن این سو و آن سوی خط هم تنها به حرف و شعار و حتی به اشک و احساس هم نیست که اگر بود، حسین ایمانمان در رهگذار اعصار و قرون تنها نمی ماند و جامعه به معنای واقعی حسینی می شد. حال آن که کربلایی و حسینی شدن، عین ایمان است که باید اول در دل بنشیند به مصداق «عقد فی القلب» و باید به زبان اعلام شود بر سبیل «اقرار باللسان» و حتماً و حتماً و حتماً باید به عمل در بیاید که ضلع سوم مثل ایمان «عمل بالارکان» است.

باید به حسین(ع) ایمان آورد. ایمان در پستو مانده چاره کار نیست باید آن را حتی در برابر ابن زیادها و یزیدهای ظاهری و باطنی فریاد کرد و به اشک و احساس بر یاران حسین(ع) درود فرستاد و به لعن و نفرین بر «همه قتله عاشورا» شورید و باید به عمل در آورد اندیشه ها و باورهای امام را - علیه  السلام - که عاشورایی بودن و کربلایی ماندن یعنی عمل به آموزه های زندگی ساز حسین، یعنی در پیش گرفتن سبک زندگی آل ا... و به زبان ساده یعنی در احادیث ائمه راه را یافتن و با خود و خدای خویش صادقانه به داوری نشستن که اگر امروز امام حسین(ع) بود در برابر هر موضوعی، چه موضعی می گرفت و سپس همان موضع را گرفتن و همان کار را انجام دادن. اصلاً کل یوم عاشورا یعنی حسین(ع) را همیشه امام خویش دانستن و دریافتن این که اگر همین جایی که ما ایستاده ایم - حالا هر کس که هستیم و هر کاری که داریم - اگر امام(ع) باشد چه گونه رفتار می کند، ما هم همان گونه رفتار کنیم و این یعنی زندگی کردن بر باور «کل یوم عاشورا»، یعنی در کار و زندگی، در همکاری و همسایگی، در خرید و فروش، در ساختن و استفاده کردن و ... در همه شئون زندگی، مومنانه رفتار کردن و ... این درس کربلاست، هر کس می خواهد کربلایی باشد، خوب زندگی کند ...

 خراسان - مورخ شنبه 1391/08/27 شماره انتشار 18270 /صفحه9/اجتماعی

/ 0 نظر / 119 بازدید