نماي اصفهان نشانگر هويت ايران

افزايش نظارت شهرداري اصفهان بر نماي ساختمان ها، تيتر خبري بود از جهانگير مقدم، خبرنگار خراسان در اصفهان، كه به نقل از معاون شهرسازي و معاون شهرداري اين شهر بر ضرورت ناظران در خصوص هماهنگ سازي نماي بيروني ساختمان ها تأكيد كرده بود و در روزنامه دوشنبه 8 آبان در همين صفحه به چاپ رسيد و اين اقدام خوبي است تا با نوع نماسازي در هر خيابان، يك هارموني شكل بگيرد كه چشم ها را بنوازد و صحنه هاي زيبا را فرارو بياورد. اما شايسته تر آن است كه در كنار نظارت بر نماسازي، بر اصل ساخت و ساز هم نظارت شود و استحكام بنا و مهندسي و استاندارد بودن سازه ها مورد نظر باشد تا شاهد يك بيماري به نام ساخت و سازهاي باري به هر جهت و به اصطلاح »بساز و بفروش« نباشيم، بيماري كه در شهرهاي مختلف كشور هم آن قدر شيوع پيدا كرده است كه مسئولان مجبور به تشكيل پليس ساختمان در بعضي شهرها از جمله مشهد شده اند. خوب يك فلسفه تشكيل پليس در جامعه، پيشگيري از وقوع جرم است و باز از جمله وظايف آن برخورد با مجرمان و اعمال قانون بر آنها.

پليس ساختمان هم اگرچه هيچ ارتباط ارگانيكي با نيروي انتظامي ندارد و واحدي وابسته به شهرداري است اما پيشگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در همه اشكال آن و يا برخورد با ساخته هاي غيرمجاز باز هم در همه اشكال آن، وظيفه پليس ساختمان است و ... پس خوب است مقاوم سازي هم لااقل به اندازه نماسازي مورد عنايت قرار گيرد تا در كنار شكل گيري هارموني رنگ ها و چشم نواز شدن بناها، استحكام بنا هم آرامش آفرين شود ....

نكته مهم تر اما اين است كه هر شهر و حتي هر محله و خيابان بايد به گونه اي ساخته شود كه به عنوان تابلوي هويت آن منطقه مطرح شود، به گونه اي كه هركس وارد آن شهر يا محله شود، از نوع معماري، نحوه آرايش خيابان و مبلمان شهري منطقه، دريابد، پا به شهر و محله چه آدم هايي گذاشته است. خوب، وقتي لباس آدم ها نشانگر هويت آنهاست، چرا ساختمان ها و نوع معماري شهرها، نشانگر هويت آحاد جامعه خود نباشد. و ديگر اين كه وقتي در نحوه پوشش و گويش افراد در آموزه هاي اسلامي مي خوانيم هركس خود را به شكل كفار بيارايد، از آنها خواهد بود. آيا ساختمان سازي براساس مدل هاي غرب، حاوي اين پيام نخواهد بود

در اين باره اگرچه حرف هاي فراواني هست و بسياري از جامعه شناسان، حتي سياستمردان معتقد به راه اندازي نهضت شهرسازي متناسب با هويت اسلامي - ايراني هستند، به گفتن همان الف اشاره مي كنيم و مي گذريم: »كه در خانه اگر كسي است، يك حرف بس است.«(۱۰/۸/۸۵-ص۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید