برای دوستان !

سلام !دوست عزیز منتظر مصلح واقعی و .......... من همواره بر این هستم تا واقعیت ها را ببینم . حقیقت ها را بدانم و به اندازه توانم برای تحققش بکوشم. آنچه که پرسیده بودی در باره یادداشت چندان برایم مفهوم نبود اما اگر منظور ماجرای به تهران آوردن امام باشد گوینده آقای غزالی مدیر مسئول روزنامه خراسان است. به دوستان دیگر هم عرض می کنم برای گفتگو اماده ام.

/ 0 نظر / 90 بازدید