290 شهید، گواه ددمنشی آمریکا

 تعجب می کنم از تسامح برخی افراد، از این آسان گیری تاریخی در برابر یک دشمن تاریخی. من نمی فهمم چگونه برخی ها خیلی راحت کتاب خاطرات خود را چنان می شویند که یک خط هم از آنچه بود برجای نمی ماند. تعجب می کنم از شبه روشنفکرانی که برای تبرئه جنایت های شیطان، خود ما را در جایگاه متهم می نشانند. 

انگار ما باید پاسخ دهیم که چرا برما حد مرگ جاری می کنند! ما باید پاسخ دهیم چرا غل و زنجیر طاغوت را بر دست و پای ما محکم کردند و باز ما باید پاسخ دهیم چرا در تحریم دارویی، فرزندان ما می میرند!. واقعا نمی فهمم این احساس خوش برخی ها نسبت به آمریکا از کجا نشات می گیرد. من اما از آمریکا، از ددمنشی های ان، بدم می آید، مهم نیست بقیه چه می گویند! از وقتی سرخ پوست ها را می کشتند و سیاهان را به بردگی می گرفتند تا وقتی در سرنوشت مردم دنیا دست درازی می کردند و می کنند. ما هنوز خیانت ان ها به تاریخ و ملت ایران در کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی مصدق را فراموش نکرده ایم. زخم حمایت های آنان از طاغوت در سرکوب مردم، هنوز بر جان ماست. حمله به طبس، تحریم های حرام ، جاسوسی به نفع صدام و.... هر کدام برهان قاطعی است برای نفرت از آمریکا. یک دلیل مبین دیگر هم هست؛ حمله به هواپیمای مسافری و پرپر کردن ده ها بی گناه بر فراز خلیج فارس. زدند تا ما را بشکنند غافل از اینکه ما اهل پروازیم. زدند اما قفس شکست و ما پرواز را همان زمان به خاطر سپردیم که پرنده آهنین بال ایرباس در پرواز ۶۵۵ بندر عباس- دبی با ۲۹۰ مسافر و کادر پروازی خود سفری بی بازگشت را آغاز کرد. آنان قربانی جنون آمریکائیان شدند که از آن سوی دنیا با ناو وینسنس به خلیج فارس ما آمدند تا صدام را از شکست برهانند. تا یقه افلقی را از پنجه ما به در آورند. آنان نمی خواستند حالا که صدام نمی تواند پیروز جنگ باشد، این جنگ پیروزی داشته باشد. برای همین هم همه توان خود را به کار گرفتند و از نامردمی ترین روش هم استفاده کردند و هواپیمای مسافری ما را به موشک بستند انگار می خواستند این پیغام را برسانند که از کشتن غیرنظامیان و زنان و کودکان ابایی ندارند. در این حادثه، کودکان شهید شدند و همین برای باطل بودن دشمن کافی است. یادم است یک دانشمند فرانسوی در مطالعه عاشورا گفته بود اگر در این ماجرا، هیچ خونی ریخته نمی شد، جز خون علی اصغر، همین برای اثبات باطل بودن یزید و حقانیت حسین(ع) کافی بود و در این حادثه نیز ما بیش از ۶۰کودک داشتیم که حقانیت ما و باطل بودن دشمن ما را ۶۰ بار فریاد کردند. باری، جنگ تمام شد، از آن حادثه هم 30 سال می گذرد اما داغ دل بشریت از این جنایت هنوز تازه است. هنوز خلیج فارس پرصدا می گرید، هنوز بوی شهید می آید از آن پهنه آبی و هنوز طبل رسوایی آمریکا پرصداتر از همیشه می نوازد. آن روز ریگان بود و امروز باز جمهوری خواهی سوداگر بر اریکه قدرت، حکم باطل می راند و باز به ما چنگ و دندان نشان می دهد اما این بار زمان بزن در رو گذشته است. اگر- خدای نکرده- حادثه ای چنان اتفاق افتد دیگر وینسنسی نخواهد ماند که به فرمانده جنایتکارش مدال بدهند. این قاعده قوت ماست که جواب هر تهدید را در اندازه همان تهدید می دهیم. خدا انتقام آن مظلومان را خواهد گرفت، حتما این را برای یانکی ها ترجمه کند کسی. 

و امروز اما – به لطف خدا- روز دیگری است. هرکس یکی بزند ، ده تا می خورد، همین!

 

 حیات / تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷| شناسه مطلب: 139395

 

http://hayat.ir/fa/139395/

 

 http://hayat.ir/fa/content/id/pdf/id=139395

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/test%20(29).html


/ 0 نظر / 112 بازدید