توصیه استاد به ازدواج جوانان

در این ستون از استاد حائری صفائی بسیار نوشته ام. من زندگی از نگاه او را دوست دارم و معتقدم که با این منظر فکری و مشرب عملی می توان بهتر و زیباتر زندگی کرد. من او را یک فقیه و مجتهد تنها نمی دانم بلکه حکیمی یافته ام که برای هر دردی ، نسخه ای دارد. هر شکسته ای را بند می زند و البته هر بتی را هم می شکند. او را علمِ زندگی و زندگی ساز یافته ام و باور دارم که اگر خود را به سبک زندگی و افق نگاهش نزدیک کنیم، بهره ای مومنانه تر خواهیم برد و فضا هم برای "به زیستن" ما فراهم خواهد شد. مثلا نگاه ایشان به مقوله ازدواج و آسان گیری در این امر امروز می تواند گره گشا و " گناه زدا" باشد. استاد" بعضى ها از توصيه زياد او به ازدواج تعجب مى كردند. برخى اعتراض، و افرادى هم سوء تعبيرهاى احمقانه داشتند. اما او هميشه مى گفت كه ضعف ما در عمل، نشانه ضعف ايمان و محبت به حق و ضعف در محبت به حق، زاييده ى عدم شناخت است. و اولين قدم را پيش از شناخت و آگاهى، آزادى و رهايى از اسارت ها مى دانست. همچنان كه قرآن كار انبياء را همين برداشتن غل و زنجيرها مى داند.به هر حال با اولين آشنايى با جوانان و هر فرد مجردى به ازدواج توصيه مى كرد. بهانه ها را مى شكست و موانع را تحقير مى نمود و همه مشكلات را به سرپنجه ى تدبير، و بزرگ نمودن هدف و توكل بر خدا حل مى كرد. او نياز جنسى را مانع بزرگى بر سر راه مى ديد و بازى هاى نفس را مى شناخت. به همين سبب مى گفت كه بايد از اين هم عبور كرد و نماند. مى دانست كه اين امر چه طور در انتخاب هاى انسان تاثير مى گذارد و به طور پنهان و خزنده رهزنى مى كند. مى گفت نفس را بايد تزكيه كرد، فكر را بايد آزاد كرد تا درست قضاوت كند. و مثال زيبايى مى زد كه طلا فروش ها هنگام كشيدن طلا، پنكه ها را خاموش مى كنند تا جريان هوا در ترازو و سنجش اثر نگذارد!و حالا خاطراتى در اين باره به يكى از همين بچه ها گفت: چرا ازدواج نمى كنى؟ او گفت: هنوز زود است.فرمود: اگر كسى لباس گرم زمستانى يا نفت چراغش را زودتر تهيه كند، بهتر نيست؟به ديگرى همين توصيه را كرده بود، اما جوان گفته بود: آخر كى به ما زن مى دهد؟فرمود: وقتى تو خودت روى خودت حساب باز نمى كنى، چه طور ديگران روى تو حساب باز كنند؟" استاد احساس توانستن و توکل را در جوانان زنده می کرد و پرورش می داد و از آنان انسانی توانمند می ساخت که نه یک زندگی که زندگی هایی را اداره می کردند. اگر امروز هم این نگاه در جامعه فراوان شود قطعا از فراوانی بزهکاری کاسته خواهد شد و خوبی های زندگی رو به افزایش خواهد گذاشت و این برای همه بهتر است....

 

ب / شماره 3668 / چهار شنبه 20 تیر 1397 / صفحه اول و 3/   

 


/ 0 نظر / 102 بازدید