تکفیری های فضای مجازی و هفته وحدت

 

تکفیری های به ظاهر مذهبی، در فضای مجازی به هماوردی یک حقیقت آمده اند. حقیقتی به نام وحدت که مظهر این قنات نورانی و زلال «هفته وحدت» است، به اشکال مختلف و به ادبیات گوناگون هم می نویسند. گاهی، لباس «سنّی» بر قامت کلمات می پوشند و سخنانی می گویند، که هیچ سنّی بدان باور ندارد و گاه، کلمات را در جامه «شیعه» بیان می کنند، که باز هم هیچ شیعه ای بدان باور ندارد، که خاستگاه باورهای اصیل شیعه و سنی، اسلام ناب محمدی است و آنانی که این باورها را و آن خاستگاه را در تضاد با منافع خویش می بینند، کلمه تیغ می کنند و چون شمشیر دو سویه دو طرف را می زنند.

البته حرف هاشان و استدلال هاشان و حتی حجت هاشان چنان سست است که برای از میان برداشتن شان، نه به توفان و باد که حتی به نسیم هم حاجت نمی افتد که فوتی برای آن کافی است شاید، اما... اما هستند، دارند ریشه های جهالت را با حماقت گره می زنند، اما می توان مطمئن بود، اگر شده با چند فاصله، «خیانت» است که این مهره ها را می چینند، خیانتی که هزاران فرسنگ از تشیع ناب و سنت حقیقی دور است. که این دو، بال می شوند تا اسلام پروازی عالم گیر داشته باشد و در کشور ما نیز، دو بال هستند برای توسعه ایران و همواره گرمای دست های برادری را کنار هم تجربه کرده ایم و به این گرما، زمستان های سخت را به بهار رسانده ایم.

ما در انقلاب، در دفاع مقدس، در بازسازی ها و در همه فراز و نشیب ها، تاکید می کنم، در همه فراز و نشیب ها، شانه به شانه هم داده ایم و برادری مان را به خون امضا کرده ایم و اگر کسی به انصاف تاریخ این ملک را ورق بزند درخواهد یافت امضای هر دو، یکی شده و پای فرازهای بلند نشسته است و نیز دیگر روز «ید واحده» شده و موانع را از سر راه برداشته است، این تاریخ ماست، این پیشینه ماست و فردا نیز این گونه خواهد شد به یاری خدا، که به رغم تلاش باطل باوران و بدپنداران «وحدت» تقدیر این ملک است، حتی اگر بیگانگان، «بیگانه خودی پنداران» و بدفهمان نخواهند، چراغ وحدت را خداوند خود برافروخته است به «واعتصموا بحبل ا... جمیعاً ولاتفرقوا» و رسول ا... نیز این چراغ را سر راه ما قرار داده اند و ... این چراغ خاموش شدنی نیست که «والله متم نوره و لوکره الکافرون» باور ماست و نه از تکفیری های دشنه به دست در سوریه و انتحاری ها در عراق و افغانستان و پاکستان و ... کاری ساخته است و نه از تکفیری های فضای مجازی ... و حرف آخر؛ وقتی فضای مجازی را، کوچه گردی می کردم، به فرازی از یک جوان حزب اللهی رسیدم که به غیرتش درود فرستادم او نوشته بود؛ با هر کس آقا بگوید، برادر می شویم، با اهل سنت که از پیش برادر بودیم ... آری برادر بودیم، برادران خونی و برادر هستیم و خواهیم ماند؛ برادران روحی و جانی و عاطفی...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1392/10/25 شماره انتشار 18600 /صفحه۱۶/بدون موضوع

/ 0 نظر / 90 بازدید