روزی که فقط مال و ثروت نیست

اسم روزی که به میان می آید، بیشتر مردم، معادلی چون مال و مکنت را برای آن برمی گزینند و خوش روزی، کسی را می دانند که مال و اموال بیشتری داشته باشد و دست به هر معامله ای بزند، با سود بازآید آنان فراوانی ثروت و روز افزونی سرمایه را مصداق فراوانی روزی می دانند، اما آیا واقعاً معنای روزی فقط همین است این زاویه نگاه زمانی برایم پررنگ شد که به گفت وگو با یک دانش آموخته فنی نشسته بودم و او خیلی زلال برداشت هایش از روزی را توضیح می داد و می گفت: در نگاه من، سلامتی خود یک روزی است، چنانکه امنیت هم یک روزی قیمتی است ولی متأسفانه تا آدمی از آن برخوردار است و روزش را با آن به شب می رساند و باز شب را به روشنای صبح پیوند می دهد قدرش را نمی داند. این حرف مهندس مرا یاد روایت مشهوری انداخت که بارها خوانده ایم و شنیده ایم که؛ «نعمتان مجهولتان، الصحة والامان» و متأسفانه قدر این دو نعمت که روزی ما شده است را زمانی می فهمیم که به بیماری یا ناامنی مبتلا شویم. او، فرصت تعلیم و سعادت تربیت را مصداق روزی می دانست و تعالی اخلاقی را عزیزترین روزی ها. درست می گفت وقتی پیامبر اعظم(ص) فلسفه بعثت را اکمال اخلاق می داند، مگر می توان روزی بالاتر از آن متصور بود؟ او فرزند صالح را یک نوع روزی می دانست که بسیاری از برخورداران و کسانی که سرمایه های شان به آلاف و الوف رسیده است در حسرت آن هستند و گرفتار فرزند بد، راه نجاتی نمی یابند. کار اثرگذار با نتیجه خیر برای مردم هم از نگاه مهندس، خود یک روزی بود...او با این تعریف برای خود به یک نتیجه گیری زلال و نورانی رسیده بود خداوند هیچ کس را از یاد نمی برد بلکه بر سفره زندگی اش رونق می بخشد، یکی را به نان، یکی را به نام نیک، دیگری را به دانش و آن یکی را به فرزند صالح که زندگی را در همین دنیا از عطر بهشتی سرشار می کند که فرموده اند فرزند صالح گلی از گل های بهشت است. پس خداوند هیچ کس و هیچ سفره ای را فراموش نمی کند و... و زیبا می گفت این دانش آموخته فنی، حتی می توان گفت جلوه ای از عدالت خداوند در تقسیم روزی را در همین برخورداری های گوناگون می توان دید و باید دید و این دیدن را به ایمان گره زد. باید دید، باید نعمت ها را شمار کرد و برای برخورداری از هر کدام شکرانه ای به جا آورد که امنیت، اخلاق، سلامت، دانش، کشور آزاد و مستقل، فرصت مهربانی، اخلاق، فرزند صالح و عالم و... هر کدام یک نوع روزی است و برخورداران از آن، خوش روزیانی هستند که فردای شان هم روشن است.

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/12/14 شماره انتشار 18924 /صفحه16/بدون موضوع
/ 0 نظر / 91 بازدید