آی مردم! خون!آی مردم کمک!

 

قطره های خون که در بانک خون به شماره افتد، نفس خیلی ها در بیمارستان ها هم به شماره می افتد و امید بسیاری نیز به سمت ناامیدی می کوچد و خانواده های پرشماری باید رخت سیاه بر تن کنند و کودکانی معصوم، با واژه تلخ «یتیم» آشنا شوند و زنانی چند نیز به روزهایی فکر کنند که بی شوی و بی پناه باید راه های سخت فردا را بپیمایند و مردانی که باید خانه ای سرد را، بی لبخند یک زن، بی گرمای وجود انسانی که چراغ خانه است را تجربه کنند و... خون که نباشد، حیات هم نیست و مرگ خیلی زود جانشین حیات در رگ ها می شود و انسانی را با خود می برد اما... اما اگر من، اگر تو، اگر ما، به یاری برخیزیم و مسئولانه، مقداری خون اهدا کنیم، هم چنان که باران به دریا می رسد. قطرات خون من و تو نیز، دریای سلامت را شکل خواهد داد که فردا روز که خدای نکرده، مردی، زنی، بزرگی، کوچکی محتاج خون شود و نفس هایش به شماره افتد، در کوتاه ترین زمان، خون مورد نیاز او تامین خواهد شد، تا شمارش معکوس نفس هایش به آغاز شمارش لحظه های زندگی بدل و دل ها از مهربانی سرشار شود. حالا توجه کنید، توجه کنیم و توجه کنند همه که وقتی حساب بانک خون پر است، کسی از نرسیدن خون نخواهد مرد، بلکه حیاتی دوباره خواهد یافت. خانواده ای سیاه نخواهد پوشید، پسرکی، دخترکی، فرصت لبخند پدر را باز خواهد یافت. زنی، بی شوی، به راه فردا گام نخواهد گذاشت و چراغ خانه مرد خاموش نخواهد شد. بیماری هست، حوادث هم هست، نیاز به خون هم هست اما وقتی من و تو و ما و شما و ایشان و همه، مهربانی های خویش را در قالب چند سی سی خون به هم هدیه کنیم، زندگی نیز با هزار لبخند به سراغ بیماران خواهد رفت. پس آی مردم! آی مهربان ترین ها، آی اصحاب سخاوت و زنان و مردان بارانی این دیار، چشم نیاز بیماران و دستان یاری خواه خدمت گزاران شما در سازمان انتقال خون به سوی شماست. پس در آستانه رمضان، ماه کرامت و مهربانی، ماه برکت و رحمت و زیبایی به یاری نیازمندان بشتابید، تا خداوند در هر دو دنیا، به کرامت شما را رفعت مقام و سعادت سلامت عنایت فرماید. کمک کنید و به یاری برخیزید تا اگر فردا-خدای نکرده- خود دچار حادثه شدید، زیاد چشم به راه قطره های مهربانی نباشید. بانک خون باید حسابش پر باشد تا هیچ نیازمند خونی در انتظار نماند...ًٌٌٌٌٌْ

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1392/04/15 شماره انتشار18445 /صفحه6/جامعه

/ 0 نظر / 91 بازدید