نوروز، روز عشق است

باران

-قطره، قطره-

پیغام خداوند است به زمین

به ذره ذره خاک

که باید بارور شد

باید خندید

تا سر بر آرد سبزه

بشکفد گل

بهار شود زمان

و به شهود برسند

همه چشم هایی که

به تماشای خدا آمده اند

باران

پیغام خداست به زمین

تا جامه نو کند

به فصل بهار

و داس دامن گل

سرمه چشم ها کند

تا هر چشم

-به معرفت-

چشمه عشق شود

جاری شود

... و همه عاشق گردند

که نوروز

روز عشق است

 خراسان رضوی- مورخ چهارشنبه 1392/12/28 شماره انتشار 18652 /صفحه ۸/همشهری سلام

/ 0 نظر / 93 بازدید