کار برای زائر، خدمت به امام رضا(ع)است

 

مشهد این روزها، میزبان مردمانی است که اگر همه جا به پای بروند این جا به سر می آیند. اگر همه جا پی آسایش تن باشند این جا سر فربهی جان دارند. اگر همه جا چشم می شوند برای شکار زیبایی، این جا جان زیبا می کنند تا سعادت آهوانه ای نصیبشان شود تا سر بر آستانی بسایند که قامت از آسمان کشیده تر دارد و به گوشه ای از بهشت سر سجده فرود آورند که رایحه «عندربهم» دارد.مشهد این روزها حال و هوای دیگری دارد. مثل خانه پدری می ماند که فرزندان از سفر برگشته اش به سلام پدر آمده باشند و کوچه ها پر از دود اسپند باشد و صدای خنداخند نوه ها پیغام عید داشته باشد. اصلا عید زمانی است که دل ها به نور روشن باشد و روشنی دل ها به چهره بنشیند و لبخند شکوفا و ضمیر ذهن و پهنه رفتار پرشکوفه شود. مشهد این روزها با ورود زائران چنین حال و هوایی دارد و نگاه زائران به مشهد نیز نه نگاه به یک شهر بلکه نگاه به معدن نور است، نگاه به پایتخت معنوی ایران است. نگاه به بارگاهی است که در امتداد عرش، همه اهل فرش را به معرفت و زیبایی می خواند و صد البته این نگاه به مردمان شهر امام رضا(ع) هم وجود دارد و این انتظار به حقی است که اهالی این حریم رفتاری از جنس حرم داشته باشند و نشان صاحب حرم باشند حلال و حرام در رفتارشان دقیق تر از ترازوی طلافروشان باشد و موریانه گناه حتی در تاریکی شب هم نتواند از جامه جانشان بالا رود.زائران با خویش می گویند وقتی اهالی مدینه در زمان حیات حضرت رسول(ص) رفتاری مدنی داشتند و حسن گفتار و زیبایی کردارشان، آن ها را از اعراب جاهلی جدا می کرد و به بوته های قامت کشیده گل مانند کرده بود که فضا را معطر می کردند، آنانی که در حریم رضوی زندگی می کنند هم باید روحانیت فضا در جان و رفتارشان جاری باشد. کاسب شهر امام رضا(ع) باید با حسن سلوک و عدالت میزان، حبیب خدا باشد و پزشک این شهر باید با دانش و انسان دوستی و تلاش برای درمان بیماران، «طب الرضا» را به رفتار درآورد.رانندگان تاکسی و اتوبوس باید از این حس مقدس سرشار باشند که گویی امام رضا(ع) آنان را به دنبال میهمانانش فرستاده است، پس بهترین خدمت را با بهترین اخلاق و رفتار به زائران ارائه کنند. رفتگران این زیباآفرینان ناپیدای شهر نیز باید خود را جاروکشان شهر امام رضا(ع) بدانند نه افرادی که از سر اجبار یا برای دریافت دستمزد جارو بر خیابان می کشند، اصلا همه کسانی که در مشهد زندگی می کنند باید خود را اهالی خانه امام بدانند که «باید» به میهمانان امام رضا(ع) که به زیارت می آیند صادقانه خدمت کنند، مدیر و مسئول و رئیس و هر که در این شهر هست،برای خود یک تکلیف رضوی احساس کند که سعادت انجام آن را برایش مقرر و مقدر کرده اند، پس تمام قد برای انجام آن برخیزد که این فیضی بی همانند است و همایون فال و فرخ پی اند آنانی که در این شهر توفیق خدمت دارند، خدمت در شهری که مخدوم اصلی، حجت خدا و امام مسلمین است....

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1391/06/12 شماره انتشار 18207 /صفحه۲/اخبار
/ 0 نظر / 85 بازدید