قبض آب، قطعي برق!


* نتوانسته است قبض هاي آب را پرداخت كند، طبق قانون آب خانه اش قطع شده است و او از راه دور مي آيد و آب مصرفي خود را از حرم امام رضا (ع) مي برد، فردا كه زمستان بيايد و راه سخت شود، نمي دانم چه خواهد كرد، او، اما، اميدش به امام رضاست و خداي امام رضا!
* آب كارون را به قيمت پايين به كويت مي فرويشم، ميزان هدررفت آب كشور بسيار بالاست. آب رودخانه هايي كه به كشورهاي همسايه مي ريزند، كم نيست، اما ما هنوز حق آبه خود از رود هيرمند را هم نتوانسته ايم بگيريم!

* چراغي كه به خانه، هزار مرتبه رواست را نه در مسجد كه در خانه همسايه ها بايد روشن كنيم و از ياد هم ببريم كه روزي، روزگاري آنها سنگ بر شيشه خانه ما مي زدند

* عوارض نوسازي و عمراني خانه ها، گران مي شود، اما... قطارشهري مشهد هنوز راه نيفتاده است، بماند كه حالا، حالاها هم شايد هم راه نيفتد. از بعضي پل ها فقط پايه هايش قد كشيده است تازه آن را هم مي گويند نبايد قد مي كشيد. شايعه در زبان مردم كم نيست!

* بنده خدايي مي گفت شب كه به خانه برگشتم، ديدم برق خانه قطع و پلمپ شده است به هر جا كه لازم بود زنگ زدم در آن شب تاريك اما هيچ كس صحبت روشني تحويلم نداد. گفتم خبرنگاران را خبر مي كنم و ... پس از كلي پيگيري فهميدم به اشتباه برق ما را به جاي برق همسايه قطع كرده اند! حالا خوب بود كه ما بوديم والاحساب كنيد يك نفر در مسافرت است و برقش را قطع مي كنند آن وقت چه به روز يخچال و فريزر خانه اش مي آيد.

* راستي وقتي مي خواهيم كاري بكنيم به جوانب آن هم فكر مي كنيم به پيامدهايي كه گاه وحشت آفرين مي شود، كاش همه ما، هر كدام، هر جا كه هستيم چند واحد روان شناسي و جامعه شناسي متناسب با حوزه كاري خودمان مي گذرانديم، كاش!

* »الجار، ثم الدار« اين را مي گويند كلام نوراني بي بي فاطمه (س) است كه همين چند روز پيش زادروزش را با روز مادر گرامي داشتيم. او به فرزندش و همه فرزندان نسبي و اعتقادي اش درس مي دهد كه ديگران را بر خود مقدم بشماريم و اول به فكر همسايه باشيم و بعد به فكر خويش، ما اما براي همسايه خود، همسايه خوبي هستيم اين را بنده خدايي مي پرسيد كه مي گفت در يك شب در دو سوي خانه اش يك مجلس عزاداري بود و يك مجلس عروسي، آنچه مشترك بود بين اين دو مجلس رعايت نكردن حقوق همسايه بود صداي بلندگوي هر دو مجلس تا چند كوچه آنطرف تر مي رفت و مزاحمت هاي بعد از مجلس هم جاي خود!

راستي ما چگونه به همسايه خود احترام مي گذاريم چگونه
* مزاحمت ها و آلودگي هاي صوتي كه به اوج خود رسيد، مرد دست برد به سمت تلفن تا با 110 تماس بگيرد. اين نشانگر اعتماد مردم است به پليس، گرانسنگ گوهري كه پليس بايد از آن به جان مراقبت كند و آن را از گزند سارقان بي اعتمادي و بي خيالي مصون دارد، اصلا خوب نيست يك مادر به روزنامه زنگ بزند و بگويد با اعتماد و احترام مسئله اي را به فلان پليس اطلاع دادم و ايستادم تا پايان مسئله را ببينم، اما پس از چند بار تذكر در آخر يك سرباز سراغ موضوع رفت و ... در آخر نتيجه اي هم نگرفتم. به هر حال اگر مسئله اي، حتي جواب هم نداشته باشد، با توضيح منطقي، توقع ها برطرف مي شود اما پرسش هاي پاسخ نگرفته، كبريت مي شود بر خرمن اعتماد عمومي!

* اعتماد مردم را ارج مي نهيم و با صداقت و رعايت امانت حرف هايشان را مطرح مي كنيم. اميد كه همه ما در راستاي رفع دغدغه هاي مردم به وظيفه خود عمل كنيم. (ص-۶)

/ 0 نظر / 90 بازدید