تاثيرگذار يا تاثيرپذير؟

 
نگاهي به رفتارهاي اجتماعي (31)
...قسمت دوم نامه کاوه نوري، بر پاسخ به نقد احسان نوربخش است که در قسمت «25» به چاپ رسيد، او مي‌نويسد:
احسان جان تو هم از شهادت‌گفته‌اي و من با تو موافقم و منکر ارزش‌هاي آنان نيستم اما معتقدم اين حرف‌ها باعث تخريب ارزش‌ها درنظر خيلي‌ها مي‌شود بخصوص جوانان. دوست عزيز چرا آزادي و دموکراسي را در مقابل واژه‌هاي مقدسي چون دين و شهادت قرار مي‌دهي؟
اينقدر از مقدمات هزينه نکنيد از خودتان مايه بگذاريد. اگر حرفتان منطقي باشد به دل مي‌نشيند. مطمئن باشيد.
پس چه کشوري را اسلامي مي‌دانيد؟
دوست عزيز من نمي‌فهمم چرا بي‌دردي عده‌اي شما را خفه مي‌کند؟ اگر آنقدر خود محور و خودخواه هستيد که آرامش ديگران شما را برآشفته مي‌کند، برايتان متاسفم. من هم دردهائي دارم شما هم داريد شايد در بعضي موارد هم‌درد هم باشيم. ريشه دردهايمان را بشناسيم و آنرا رفع کنيم البته به قيمت دردمند کردن ديگران. با پاک کردن صورت مسئله هم به جائي نمي‌رسيم اگر دردتان نمايش لباس‌هاست خوب حتما" شما هم چيزي براي نمايش داريد مثلا" توانائي علمي يا توانائي انجام يک کار مفيد ديگر و يا... اين دليل نمي‌شود چون شما خوشتان نمي‌آيد پس مرگ بر ديگران... هرکسي خودش مسئول پاسخ نسبت به عملکردش نزد خداوند است مطمئن باشيد شما را به خاطر اشتباهات ديگران توبيخ نمي‌کنند. مگر انسان چند بار به دنيا مي‌آيد و زندگي مي‌کند؟ همه‌اش که نبايد به فکر مرگ باشيم.
اينقدر دروازه بهشت را تنگ نکنيد که مجبور باشيد مردم را به زور به داخل آن بفرستيد.
اما علم... تو خود بهتر مي‌داني جايگاه علم را... کشوري که اگر يک گل‌بزني يا 4 کيلو وزنه بيشتر بلند کني به عرش مي‌رسانندت اما برجستگان علمي و نخبگان يا بيکار مي‌گردند يا به جايگاهي مطابق با شأن علمي‌شان نمي‌رسند.

اگر اخبار علمي را گوش دهي هر روز مي‌شنوي که فلان محقق ايراني در فلان کشور اروپائي يا آمريکائي به فلان موفقيت دست يافت يا فلان نشان علمي را دريافت کرد.
حال اگر در کشور ما بود چه مي‌شد؟ دوست عزيز درست است که همه مسلمانيم، اما نه به يک اندازه. اين را مي‌داني که اگر کسي فقط 3 تا از اصول دين را پذيرفته باشد مسلمان است. احسان‌جان رفيع‌ترين جايگاه مسلماني برازنده‌ات باد اما به زور که نمي‌شود همه را به آن جايگاه رسانيد. پيامبر که پيامبر بود مي‌گفت «لااکراه في‌دين» اما تو؟؟ اما نکته بسيار مهم اينکه همانطور که مي‌داني امروزه با پديده دهکده جهاني روبرو هستيم اگر بخواهي تاثيرپذير نباشي بايد تاثيرگذار باشي. امروزه نمي‌توانيم دور خود حصار بکشيم بگوئيم ما اين هستيم و بقيه را هم مجبور کنيم مثل ما باشند. اين روزها اگر حرف منطقي نباشد با وجود وسائل ارتباط جمعي چون ماهواره و اينترنت تاثيرش را در کمتر از چند ساعت از دست خواهد داد و گاهي حتي تاثير عکس مي‌گذارد. دوست عزيز غرب همه پيشرفتش را مرهون فرهنگش است...
در مورد حجاب در فرانسه گفته بوديد که آزارتان مي‌دهد. اگر فکر مي‌کنيد يک شخص محجبه برخلاف قانون فرانسه حق دارد حجاب داشته باشد به جاي اينکه سنگ بيگانه را به سينه بزنيد اين حق را براي هم وطن خود بخصوص اقليت‌ها نيز قائل باشيد که برخلاف قانون مملکت حجابش را بردارد يک سوزن به خود بزنيد و يک جوالدوز به ديگران. منطقي مي‌گويم يا نه؟ البته اگر هم اشکال را در قوانين مي‌دانيد پس با هم کاملا" موافقيم چون همه حرف من همين است.
اما چند نکته

صحبت‌هاي کاوه همچنان جاي چند سوال را باز مي‌گذارد» اول: نگاه آقاي نوري در شخصي دانستن همه امور به گونه‌اي است که اگر ديديد جايي آتش گرفته است، حق نداريد براي مهار آتش کاري کنيد بماند که حق پرسش هم نداريد، شايد خود او خواسته است خانه‌اش را آتش دهد، حداکثر شما مي‌توانيد خانه خود را آتش نزنيد حال آنکه قطعا" چنين چيزي را نمي‌پذيرند اما...
دوم: گفته‌اند مگر چند بار مي‌خواهيم زندگي کنيم با اين مفهوم که چون يک بار زندگي مي‌کنيم هرکاري مي‌خواهيم انجام دهيم. اما... اين آموزه دين ماست که درباره زندگي چنان تلاش کن که انگار مي‌خواهي هميشه زنده بماني و به مرگ چنان بينديش که مي‌خواهي فردا بميري.
سوم: آقاي نوري هم خلط مبحث کرده است و «کشور اسلامي» را با «کشور مسلمانان» يکي پنداشته است، حال آنکه مراد از کشور اسلامي، کشوري است که احکام و قوانين اسلام در آن جاري باشد والا اگر همه افرادش هم مسلمان باشند و بدون قانون شدن احکامش، آن را اسلامي نمي‌دانيم چنانکه هيچ‌کس حکومت ترکيه را اسلامي نمي‌داند حال آنکه اکثريت مردمش مسلمان هستند.
چهارم: آقاي نوري در مقوله بحث حجاب و فرانسه، وکيل مدافع فرانسه مي‌شود اما التزام به قانون در ميان اقليت‌هاي هموطن را جور ديگري مي‌بيند اما... بگذريم. من هم مثل کاوه نوري معتقدم هيچ‌کس حق ندارد تازيانه بردارد و همه را به بهشت برد با تازيانه کسي راهي به بهشت نمي‌برد اسلام، همان چهره رحماني و روحاني محمدي است، نه جز اين به کاوه و کاوه‌ها هم مي‌گويم جز رفتار و کردار و فرمايش پيامبر و ائمه، رفتاري، نماد اسلام نيست. ما هم به همان‌اندازه مسلمانيم که خويي چنين داريم...

/ 0 نظر / 93 بازدید